Girona concentra la mitad de los ‘hoteles del sexo’ en Catalunya

EL NEGOCIO DEL |LAS CARACTERÍSTICAS DE LA ACTIVIDAD

Los 11 mayores emplean a decenas de chicas en grandes edificios

EDWIN WINKELS
BARCELONA

Decenas, a veces más de 100 chicas, la inmensa mayoría del este de Europa; tantas habitaciones, 40 o más, como en cualquier hotel de carretera; una ubicación precisamente en o cerca de una carretera con mucho tráfico; muchos destellos de neón rosa y azul para llamar la atención; y un interior discotequero pese a que el exterior suele ser de aspecto más anticuado. Los 11 establecimientos en Catalunya que merecen el nombre de macroprostíbulo, seis de los cuales se encuentran en la provincia de Girona, fundamentan su negocio en los mismos reclamos. Reclamos que, parece, funcionan bien, ya que algunos existen desde hace más de 10 años.
«Notamos también la crisis, por supuesto. Viene menos gente, pero no es tan preocupante como para pensar en el cierre o algo así», explica un portavoz del club Estel, en Bellvei (Baix Penedès), donde el bajón económico ha originado otro curioso fenómeno. Si antes los días más concurridos eran a principio de mes, cuando los trabajadores acababan de recibir la nómina, ahora hay también mucho ajetreo a mediados, ya que entre los días 10 y 15 se suele cobrar el paro.

SIN PROBLEMAS / El Estel es uno de los pocos macroburdeles al sur de Barcelona, junto al Privee en la carretera de Reus a Salou (Baix Camp). Lleida solo alberga un macroprostíbulo, el Punt X de Torrefarrera (Segrià), pueblo donde fuentes del ayuntamiento dicen que nunca han tenido problemas con el establecimiento. Lo mismo pasa con el Estel en Bellvei, donde el alcalde causó polémica el año pasado al calificar el burdel como «una de las mejores empresas que hay en el polígono».
Menos satisfacción municipal y vecinal sobre la presencia de estos megaclubs, en su mayoría antiguos hoteles reconvertidos en prostíbulos, hay en el entorno del tramo final de la N-2 en el Alt Empordà, cuando se suceden el New Baby Doll en Siurana, el Gran ’s (un antiguo balnerario con ermita) en Capmany y el Lady’s Dallas en Agullana, lo que llevó a unos párrocos de la zona a lamentar que la comarca se había convertido en «el burdel de Europa». La Paloma Blanca en Medinyà (Gironès), el Edén cerca de Banyoles (Pla d’Estany) y el Eclipse de Mont-ras (Baix Empordà) –los dos últimos del mismo dueño, que ahora construirá un nuevo local en La Jonquera– completan el amplio cupo de Girona en la industria del sexo.

LEJOS DE BARCELONA / «La mayoría de los clubs de cierta envergadura se encuentran cerca de las grandes ciudades», dice un portavoz de la Asociación Española de Locales de (Anela). En Catalunya no es así, y menos tras el cierre del Riviera y el Saratoga en Castelldefels (Baix Llobregat). Ahora, la provincia de Barcelona solo tiene dos macroburdeles. En Sant Fruitós del Bages está el Vaji (antiguo hotel Alfa), y aún más apartado, en la C-17 cerca de Oris (Osona), se encuentra el Nederland. Estos últimos tienen otra cosa en común con casi todos los anteriores: en los últimos años han sufrido redadas exitosas de los Mossos d’Esquadra en busca de mujeres explotadas o en situación irregular.

http://www.elperiodico.com/default.asp?idpublicacio_PK=46&idioma=CAS&idtipusrecurs_PK=7&idnoticia_PK=688435

EL NEGOCI DEL SEXE|LES CARACTERÍSTIQUES DE L’ACTIVITAT

Girona concentra la meitat dels ‘hotels del sexe’ a Catalunya

  1. •  Els 11 prostíbuls més grans ocupen desenes de noies en grans edificis
EDWIN WINKELS
BARCELONA

Desenes, de vegades més de 100 noies, la immensa majoria procedents de l’est d’Europa; tantes habitacions, 40 o més, com en qualsevol hotel de carretera; una ubicació precisament en una carretera de molt trànsit o a prop; moltes llampades de neó rosa i blau per cridar l’atenció; i un interior discotequer tot i que l’exterior sol ser d’aspecte més antiquat. Els 11 establiments a Catalunya que es mereixen el nom de macroprostíbul, sis dels quals estan situats a la província de Girona, fonamenten el seu negoci en els mateixos reclams. Reclams que, segons sembla, funcionen bé, ja que alguns bordells existeixen des de fa més de 10 anys.
«També notem la crisi, per descomptat. Ve menys gent, però no és tan preocupant per pensar a tancar ni res que s’hi assembli», explica un portaveu del club Estel, a Bellvei (Baix Penedès), on la baixada econòmica ha originat un altre curiós fenomen. Si abans els dies més concorreguts eren a principi de mes, quan els treballadors acabaven de rebre la nòmina, ara es registra també molt de moviment a mitjans de mes, ja que entre els dies 10 i 15 se sol cobrar l’atur.

SENSE PROBLEMES / L’Estel és un dels pocs macrobordells que hi ha al sud de Barcelona, juntament amb el Privee a la carretera de Reus a Salou (Baix Camp). Lleida només alberga un macroprostíbul, el Punt X de Torrefarrera (Segrià), poble on fonts de l’ajuntament diuen que no han tingut mai problemes amb l’establiment. El mateix passa amb l’Estel a Bellvei, on l’alcalde va causar polèmica l’any passat quan va qualificar el bordell d’«una de les millors empreses que hi ha al polígon».
Menys satisfacció municipal i veïnal sobre la presència d’aquests megaclubs, la majoria antics hotels reconvertits en prostíbuls, hi ha a l’entorn del tram final de la N-2 a l’Alt Empordà, on se succeeixen el New Baby Doll a Siurana, el Gran Madam’s (un antic balnerari amb ermita) a Capmany i el Lady’s Dallas a Agullana, fet que va portar uns rectors de la zona a lamentar que la comarca s’hagués convertit en «el bordell d’Europa». La Paloma Blanca a Medinyà (Gironès), l’Edén a prop de Banyoles (Pla de l’Estany) i l’Eclipse de Mont-ras (Baix Empordà) –els dos últims del mateix propietari, que ara construirà un nou local a la Jonquera– completen l’ampli contingent de Girona en la indústria del sexe.

LLUNY DE BARCELONA / «La majoria dels clubs de certa envergadura es troben a prop de les grans ciutats», diu un portaveu de l’Associació Espanyola de Locals de Contactes (Anela). A Catalunya no passa d’aquesta manera, i encara menys després del tancament del Riviera i el Saratoga a Castelldefels (Baix Llobregat). En aquest moment, la província de Barcelona només té dos macrobordells. A Sant Fruitós del Bages hi ha el Vaji (antic hotel Alfa), i encara més apartat, a la C-17 a prop d’Oris (Osona), hi ha el Nederland. Aquests últims tenen una altra cosa en comú amb pràcticamet tots els anteriors: els últims anys han patit batudes exitoses dels Mossos d’Esquadra a la recerca de dones explotades o en situació irregular.

Share
Enlace para bookmark : Enlace permanente.

Comentarios en FaceBook:

Deja un comentario