Psicología, marketing … De verdad quieres ser prostituta?

Psicología, marketing … De verdad quieres ser prostituta?

El curso introductorio al mundo de la prostitución comienza con éxito de participación

Paula Vip, creadora del curso. /

GIANLUCA BATTISTA

«¿Por qué te quieres dedicar a la prostitución ?, insisto … De verdad quieres ser prostituta? Has pensado en los inconvenientes? Estás preparada para ser puta? «. Estos son los cuatro primeros interrogantes con que ha comenzado esta mañana el polémico curso organizado por la Asociación de Profesionales del Sexo (Aprosex) en el que se pretende profesionalizar todas aquellas personas que decidan dar el salto y convertirse en prostitutas profesionales.

«No se ha ido nadie, y eso que lo empezamos pintando muy crudo; le informamos que esto es difícil pero todas han quedado «, aseguraba hoy Paula Vip, la presidenta de la asociación, profesora del curso y» puta profesional «con más de ocho años de ejercicio. La asociación ha decidido impartir el curso de forma intensiva, ya que hay alumnos procedentes de las dos Castillas, Andalucía, Madrid y Galicia que se han desplazado hasta Barcelona para asistir a las clases de Paula Vip y de la psicóloga clínica Cristina Garaizábal.

«Este trabajo no la puede hacer cualquiera, hay que ser fuerte, sentirse bien, saber llevar la batuta … Eres tu propia cabeza y tienes que saber seguir tu negocio, tener carácter para imponerse, tienes que reunir una serie de condiciones que si no se cumplen no te puedes dedicar «, explica Paula. Sabe impartir lecciones y lo hace ante el alumnado. Esta es la primera vez en que un chico decide apuntarse al curso. Es madrileño y ha viajado hasta Barcelona para recibir las clases. Paula está orgullosa de encontrarse con su primer alumno: «Si te paseas por la calle detectas fácilmente una puta, pero no un prostituto». Sin embargo, la profesional considera que el curso es tan válido para «putas como para prostitutos, ya que la manera de tratar a los clientes y saber imponerte es exactamente la misma».

Hablamos de hacienda,de  Seguridad Social,   de darse de alta de autónomos

La tarde es larga y es el momento de tratar temas delicados psicológicamente, como «la manera de huir del estigma puta». También se enseñan pequeños trucos sexuales. El colofón final está dedicado a las personas más acostumbradas a las matemáticas: «Hablamos de hacienda, de Seguridad Social, de darse de alta de autónomos … Temas de marketing para enseñar cómo tienes que trabajar en tu propio negocio» .

El primer curso sobre prostitución de España se volverá a repetir en enero. Ha sido muy criticado, pero Paula Vip tiene claro que lo que enseña cumple una función para las personas que deciden adentrarse en el mundo de la prostitución y se sienten perdidas: «Aquellos que nos critican deberían respetar la libertad individual de cada de nosotros y no lo hacen «.

http://cat.elpais.com/cat/2014/11/15/catalunya/1416065731_381097.html

Share

Psicologia, màrqueting… De debò vols ser prostituta?

El curs introductori al món de la prostitució comença amb èxit de participació

Barcelona

Paula Vip, creadora del curs. / GIANLUCA BATTISTA

“Per què et vols dedicar a la prostitució?, insisteixo… De debò vols ser prostituta? Has pensat en els inconvenients? Estàs preparada per ser puta?”. Aquests són els quatre primers interrogants amb què ha començat aquest matí el polèmic curs organitzat per l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex) en el qual es pretén professionalitzar totes aquelles persones que decideixin fer el salt i convertir-se en prostitutes professionals.

“No se n’ha anat ningú, i això que ho comencem pintant molt cru; us informem que això és difícil però totes s’han quedat”, assegurava avui Paula Vip, la presidenta de l’associació, professora del curs i “puta professional” amb més de vuit anys d’exercici. L’associació ha decidit impartir el curs de manera intensiva, ja que hi ha alumnes procedents de les dues Castelles, Andalusia, Madrid i Galícia que s’han desplaçat fins a Barcelona per assistir a les classes de Paula Vip i de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal.

“Aquesta feina no la pot fer qualsevol, cal ser fort, sentir-se bé, saber portar la batuta… Ets la teva pròpia cap i has de saber seguir el teu negoci, tenir caràcter per imposar-te, has de reunir una sèrie de condicions que si no es compleixen no t’hi pots dedicar”, explica la Paula. Sap impartir lliçons i ho fa davant l’alumnat. Aquesta és la primera vegada en què un noi decideix apuntar-se al curs. És madrileny i ha viatjat fins a Barcelona per rebre les classes. La Paula està orgullosa de trobar-se amb el seu primer alumne: “Si et passeges pel carrer detectes fàcilment una puta, però no un prostitut”. Tot i així, la professional considera que el curs és tan vàlid per a “putes com per a prostituts, ja que la manera de tractar els clients i saber imposar-te és exactament la mateixa”.

Parlem d’hisenda,de Seguretat Social,  de donar-se d’alta d’autònoms

La tarda és llarga i és el moment de tractar temes delicats psicològicament, com “la manera de fugir de l’estigma puta”. També s’ensenyen petits trucs sexuals. El colofó final està dedicat a les persones més avesades a les matemàtiques: “Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms… Temes de màrqueting per ensenyar com has de treballar en el teu propi negoci”.

El primer curs sobre prostitució d’Espanya es tornarà a repetir al gener. Ha estat molt criticat, però Paula Vip té clar que allò que ensenya compleix una funció per a les persones que decideixen endinsar-se en el món de la prostitució i se senten perdudes: “Aquells que ens critiquen haurien de respectar la llibertat individual de cadascuna de nosaltres i no ho fan”.

http://cat.elpais.com/cat/2014/11/15/catalunya/1416065731_381097.html

Share

Una associació de prostitutes imparteix un curs a novelles

La crisi augmenta la demanda de dones que desitgen aprendre l’ofici. “Pensen que som ignorants», explica una prostituta

Paula Vip creadora del curs d’iniciació a la prostitució. / Gianluca Battista

Paula Vip és el seu àlies laboral. Té 42 anys, és catalana i es defineix com a elegant, discreta, educada i “puta”. També és la presidenta de l’Asociació de Professionals del Sexe (Aprosex) i la inventora de l’únic curs de prostitució que s’imparteix a Espanya. Dissabte Paula tornarà a allliçonar, al costat de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal, 25 alumnes perquè es converteixin en “putes professionals”. Tot això en un només un cap de setmana i per 50 euros. Vip assegura que amb la crisi hi ha una sobreoferta de dones que exerceixen la prostitució i considera el seu curs com a imprescindible per endinsar-se en aquest sector.

La presidenta d’Aprosex deixa clar en primer lloc que el seu treball no té absolutament res a veure amb l’activitat que realitzen les dones a les quals s’obliga a prostituir-se: “Això és tràfic d’éssers humans i hi ha d’intervenir ràpidament la policia”.

Malgrat això, Paula denuncia que està donada d’alta en el règim d’autònoms com a treballadora sexual però en canvi no té drets: “Les autoritats pensen que les putes som ignorants i els molestem”. A Aprosex hi ha associades que es prostitueixen al carrer i que són aquí “perquè volen i han de seguir pactant espais i horaris amb els ajuntaments”.

Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms

El lletrat representant de l’organització feminista Clara Campoamor, David del Castillo, ha defensat el curs de l’associació Aprosex ja que “es tracta de dones que es prostitueixen per voluntat pròpia sense cap tipus de coacció i se’ls dóna uns coneixements útils per a l’exercici d’aquesta activitat”.

“La crisi ha provocat una sobreoferta que ha rebentat les tarifes del mercat i hi ha molta nena amb molta falta de professionalitat”, assegura Vip. La presidenta d’Aprosex vol que les persones que comencen en el sector del sexe de pagament tinguin molt clar que “la prostituta no és una víctima, els homes paguen però no per això manen”. Paula Vip compara la relació de la prostituta amb el client com la que s’exerceix amb un metge, un arquitecte o un advocat: “Jo sóc la que et dic quant temps tens de tractament, en quin lloc es construirà la casa o si et portaré el cas o no… qui decideix és la professional ja sigui una scort de luxe o treballi en ple carrer”. El curs comença recordant a les alumnes si serveixen o no serveixen per a la professió. “Totes arribem aquí per diners, però t’ha d’agradar el sexe i has de ser capaç de fer-ho amb desconeguts”, afirma. A més, és important que no caiguis en l’“estigma de puta, en cal fugir i sentir-te orgullosa amb el que fas”. També s’ensenyen petits trucs per evitar l’apatia quan s’apropa el moment de fer un servei. A més, hi ha un gran capítol dedicat a la solidaritat entre companyes i al màrqueting de la prostitució.

http://cat.elpais.com/m/cat/2014/11/13/catalunya/1415912798_592916.html

Share