Barcelona acull el primer prostíbul de nines de silicona d’Espanya

Els clients poden mantenir relacions sexuals amb una figura hiperrealista per 80 euros l’hora

ALFONSO L. CONGOSTRINA

Leiza, una de les nines de LumiDoll.

Leiza, una de les nines de LumiDoll.

Divendres passat va obrir a Barcelona el primer prostíbul de nines inflables d’Espanya, un negoci arrelat a països com el Japó. Els objectes de desig en qüestió són les anomenades Sex Doll, l’evolució de les tradicionals i fetitxistes nines inflables, convertides ara en una mena de maniquins hiperrealistes construïts amb els més avançats polímers i cautxús. Les nines en qüestió estan equipades amb corbes més o menys pronunciades, a gust del consumidor, i amb tres orificis i el seu preu al mercat pot superar els 6.000 euros.

El prostíbul de nines ha estat batejat com Lumidoll. Es tracta d’un nom compost entre el substantiu que s’utilitza, en argot, per denominar a les prostitutes, lumis, i doll que en anglès significa nina. La recepcionista de la primera agència de Sex Doll a Espanya lamenta que pot proporcionar molt poca informació sobre el negoci. També assegura que encara és aviat per valorar com ha estat rebuda la novetat entre els clients d’aquest tipus de fetitxisme sexual ,ja que el negoci no porta prou rodatge.

Lumidoll ofereix, de moment, els suposats serveis sense límits de quatre sex doll. Les tarifes van per períodes de temps. L’hora costa 120 euros (hi ha una oferta de llançament de 80 euros), l’hora i mitja costa 150 euros (100 euros durant l’oferta promocional), dues hores 170 euros (120 euros en oferta).

Una de les grans preguntes és la higiene de les nines. El prostíbul assegura que abans i després de cada servei les desinfecta “amb sabons especials antibacteris”. Tot i així, recomanen l’ús de preservatius que la pròpia empresa proporciona. Per als serveis es demana cita prèvia, on el client indica com desitja que vagi vestida la nina.

Una nova competència?

Conxa Borrell, presidenta de l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex), està convençuda que aquest nou negoci no farà la competència a la prostitució tradicional: “Les sex doll no ens substituiran, compleixen la seva funció com a fantasia però no amenacen la nostra professió”. Borrell considera que “complir fantasies és molt sa i les nines estan en les fantasies de moltes persones”. La presidenta d’Aprosex assegura que el Japó “ens porta tres vides d’avantatge a l’hora de complir fantasies” i confirma que les sex doll seran un autèntic complement “perquè hi haurà clients que voldran tenir una prostituta, una nina o un altre tipus de fantasia”.

http://cat.elpais.com/cat/2017/02/28/catalunya/1488301967_252175.html

Share

Prostitución por voluntad propia en LA GENT NORMAL de TV3

Prostitució per voluntat pròpia.

És possible exercir la prostitució voluntàriament?

Com pesa l’estigma d’aquesta professió i quins drets reclamen les prostitutes que exerceixen per voluntat pròpia?

Com compaginen la seva professió amb la seva vida privada?

Les protagonistes d’aquest capítol de La gent normal són dones que exerceixen la prostitució voluntàriament. Són la Martina i la Paula, que fa anys que s’hi dediquen, i la Natàlia, una noia de 21 anys que fa poc que es prostitueix i ha volgut donar el seu testimoni obertament perquè «si nosaltres no en parlem, ho faran els altres per nosaltres, amb la seva moralitat i els seus prejudicis».

Sense prejudicis comparteixen les seves experiències i parlen d’una manera clara, directa i contundent del seu ofici, i de com s’hi van iniciar i per què. El programa també compta amb el testimoni de Montse Neira, prostituta llicenciada en Ciències Polítiques i activista en defensa dels seus drets, que tot i admetre que va començar a exercir per sortir d’una mala situació econòmica reivindica ara la seva professió com una opció de vida: «que una puta digui que és feliç, això a la gent no li entra al cap».

Però fins quan pensen treballar? Hi ha una edat límit? Què passa quan es fan grans?

Agnès Marquès parla amb la Paquita, una dona de 80 anys que s’ha prostituït durant tota la seva vida i ara viu la vellesa sense recursos. En la conversa, també hi participa la periodista Samanta Villar, autora del llibre «Nadie avisa a una puta», en què explica històries reals d’un grup de professionals del sexe.

Prostitució per voluntat pròpia.

*Traductor Google:

Prostitución voluntaria.

Es posible ejercer la prostitución voluntariamente?

Como pesa el estigma de esta profesión y qué derechos reclaman las prostitutas que ejercen por voluntad propia?

Como compaginan su profesión con su vida privada?

Las protagonistas de este capítulo de La gente normal son mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente. Son Martina y Paula, que hace años que se dedican, y Natalia, una chica de 21 años que hace poco que se prostituye y ha querido dar su testimonio abiertamente porque «si nosotros no hablamos, lo harán los otros por nosotros, con su moralidad y sus prejuicios «.

Sin prejuicios comparten sus experiencias y hablan de una manera clara, directa y contundente de su oficio, y de cómo se iniciaron y por qué. El programa también cuenta con el testimonio de Montse Neira, prostituta licenciada en Ciencias Políticas y activista en defensa de sus derechos, que a pesar de admitir que comenzó a ejercer para salir de una mala situación económica reivindica ahora su profesión como una opción de vida: «que una puta diga que es feliz, eso a la gente no le entra en la cabeza».

Pero incluso cuando piensan trabajar? Hay una edad límite? ¿Qué pasa cuando se hacen mayores?

Agnès Marquès habla con Paquita, una mujer de 80 años que se ha prostituido durante toda su vida y ahora vive la vejez sin recursos. En la conversación, también participa la periodista Samanta Villar, autora del libro «Nadie avisa a una puta», en el que cuenta historias reales de un grupo de profesionales del sexo.

Share

Concha Borrell: «Sóc treballadora sexual, em pago els autònoms però no tinc cap dret»

Concha Borrell (Paula Vip): «Sóc treballadora sexual, em pago els autònoms però no tinc cap dret»

LA TRIBU DE CATALUNYA RÀDIO

Arran de la carta que han firmat, entre altres persones, quatre alcaldesses de l’àrea metropolitana de Barcelona sobre la possibilitat de regular la prostitució voluntària a Barcelona, hem convidat Concha Borrell, prostituta i presidenta de APROSEX l’Associació de Professionals del Sexe.

http://www.ccma.cat/catradio/alacarta/la-tribu-de-catalunya-radio/concha-borrell-soc-treballadora-sexual-em-pago-els-autonoms-pero-no-tinc-cap-dret/audio/915612/

Share

El negocio del sexo, uno de los principales beneficiados durante el Mobile World Congress

imagen titulo

Abigail Armengol Paredes

Ferias como el MWC impactan favorablemente sobre los sectores de la hostelería y la restauración, pero también sobre el negocio del sexo y la prostitución. La demanda de los servicios sexuales aumenta considerablemente antes y mientras dura el congreso y es por eso que vienen mujeres del resto del estado y de Europa para trabajar en los prostíbulos de la ciudad.

Poco antes de que comenzara el Mobile World Congress el club de alterne Apricot retiró, a petición de los organizadores del congreso, una valla publicitaria que el local tiene en la Gran Vía, junto a la Feria. El salón de telefonía móvil pretendía así evitar que su imagen se asocie a la prostitución, pero es un hecho que se trata del congreso que más actividad genera alrededor del negocio del sexo. El jefe de comunicación del club Apricot, Eladi Bonastre, confirma que es el evento que más clientes aporta en su local. Explica que la mayoría de los participantes de la feria son hombres de más de 40 años y quese trata de un perfil muy proclive a esta actividad . También asegura que desde principios de febrero mujeres de diferentes procedencias (Sudamérica, este de Europa y España, sobre todo) han acudido a este club para ofrecer sus servicios. Bonastre dice que saben que estos días la ciudad se llena de hombres extranjeros y ven la oportunidad de conseguir un sobresueldo .

En el Club Breston, afirman que aunque la afluencia de clientes aumenta estos días, la facturación ha bajado. En José, propietario del local, explica que hace cuatro años la recaudación durante las ferias y especialmente con el Mobile World Congress era muy superior, pero que la crisis y el aumento del público asiático han contribuido a su reducción. Cada vez hay más marcas provenientes de Asia, y este público, dice José, gasta poco y reclama menos servicios sexuales que los americanos o los ingleses.

El responsable del Club Breston cree que hay que cuidar la clientela de siempre que quede contenta y acabe volviendo. De esto también es partidaria Paula, escort de lujo desde hace 10 años que optó por dedicarse a ello cuando pasaba por dificultades económicas. Esta trabajadora sexual explica que estos días toda la ciudad y especialmente el sector de la prostitución se convulsionan. Con todo, asegura que quienes hacen negocio son los empresarios propietarios de clubes de contacto y prostíbulos más que las prostitutas, que trabajan de forma independiente en un piso o van a los hoteles a ofrecer sus servicios. Paula también es representante de ‘Aprosex, la Asociación de Profesionales del Sexo, que lucha por dignificar la profesión, regularizar y poner fin a la explotación laboral.

En el otro extremo encontramos abolicionistas como la abogada Montse Fernández, que afirma que la prostitución es un negocio del que se obtienen los mismos beneficios que el de la droga o el del armamento. En Cataluña y según datos de 2014 de los Mossos, esta actividad mueve alrededor de unos 7.000.000 euros anuales.  Fernández asegura que entre un 96 y un 98% de los casos se trata de mujeres -a veces menores- con pocos recursos económicos y víctimas de explotación. Esta abogada dice que parte de la solución en ámbito local es que los municipios se adhieran a la Red de Ciudades Libres de Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños Destinados a la Prostitución. Santa Coloma es la primera ciudad catalana que a principios de febrero se adhirió. Esto se traduce en que el Ayuntamiento pondrá en marcha campañas de sensibilización y exigirá al gobierno central y la Generalitat la persecución del tráfico de personas y la penalización de los clientes.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/23/el-negoci-del-sexe-un-dels-principals-beneficiats-durant-el-mobile-world-congress/

El negoci del sexe, un dels principals beneficiats durant el Mobile World Congress

Fires com el MWC impacten favorablement sobre els sectors de l’hostaleria i la restauració, però també sobre el negoci del sexe i la prostitució. La demanda dels serveis sexuals augmenta considerablement abans i mentre dura el congrés i és per això que vénen dones de la resta de l’estat i d’Europa per treballar als prostíbuls de la ciutat.

Poc abans que comencés el Mobile World Congress el club de contactes Apricots va retirar, a petició dels organitzadors del congrés, una tanca publicitària que el local té a la Gran Via, a tocar de la Fira. El saló de telefonia mòbil pretenia així evitar que la seva imatge s’associï a la prostitució, però és un fet que es tracta del congrés que més activitat genera al voltant del negoci del sexe. El cap de comunicació del club Apricots, Eladi Bonastre, confirma que és l’esdeveniment que més clients aporta al seu local. Explica que la majoria dels participants de la fira són homes de més de 40 anys i que es tracta d’un perfil molt procliu a aquesta activitat. També assegura que des de principis de febrer dones de diferents procedències (Sud-amèrica, est d’Europa i Espanya, sobretot) han acudit a aquest club per oferir els seus serveis. Bonastre diu que saben que aquests dies la ciutat s’omple d’homes estrangers i veuen l’oportunitat d’aconseguir un sobresou.

Al Club Breston, afirmen que tot i que l’afluència de clients augmenta aquests dies, la facturació ha baixat. En José, propietari del local, explica que fa quatre anys la recaptació durant les fires i especialment amb el Mobile World Congress era molt superior, però que la crisi i l’augment del públic asiàtic han contribuit a la seva reducció. Cada cop hi ha més marques provinents d’Àsia, i aquest públic, diu en José, gasta poc i reclama menys serveis sexuals que els americans o els anglesos.

El responsable del Club Breston creu que cal cuidar la clientela de sempre perquè quedi contenta i acabi tornant. D’això també n’és partidària la Paula, escort de luxe des de fa 10 anys que va optar per dedicar-s’hi quan passava per dificultats econòmiques. Aquesta treballadora sexual explica que aquests dies tota la ciutat i especialment el sector de la prostitució es convulsionen. Amb tot, assegura que els qui fan negoci són els empresaris propietaris de clubs de contacte i prostíbuls més que no pas les prostitutes, que treballen de forma independent en un pis o van als hotels a oferir els seus serveis.La Paula també és representant d’Aprosex, l’Associació de Professionals del Sexe, que lluita per dignificar la professió, regularitzar-la i posar fi a l’explotació laboral.

A l’altre extrem trobem abolicionistes com l’advocada Montse Fernández, que afirma que la prostitució és un negoci del qual s’obtenen els mateixos beneficis que el de la droga o el de l’armament. A Catalunya i segons dades de 2014 dels Mossos d’Esquadra, aquesta activitat mou al voltant d’uns 7.000.000 euros anuals. Fernández assegura que entre un 96 i un 98 % dels casos es tracta de dones -de vegades menors-  amb pocs recursos econòmics i víctimes d’explotació. Aquesta advocada diu que part de la solució en àmbit local és que els municipis s’adhereixin a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de Dones, Nenes i Nens Destinats a la Prostitució. Santa Coloma de Gramenet és la primera ciutat catalana que a principis de febrer s’hi va adherir. Això es tradueix que l’Ajuntament engegarà campanyes de sensibilització i exigirà al govern central i la Generalitat la persecució del tràfic de persones i la penalització dels clients.

Share

Les prostitutes reclamen zones per exercir als carrers de Barcelona

Més de 200 professionals presenten als alcaldables una llista de reivindicacions

Els partits s’oposen al sexe de pagament a la via pública

Manifestació de prostitutes contra les polítiques de Trias. / JUAN BARBOSA

El col·lectiu autodenominat Putas Indignadas, integrat per diferents grups de dones que exerceixen la prostitució, la majoria als carrers del Raval, i l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex) han realitzat diverses trobades amb les quals pretenen elaborar “un programa polític a Barcelona a favor de les treballadores sexuals”. Els dos col·lectius representen més de 200 dones que estan disposades a presentar les seves propostes a les diferents formacions polítiques. Les prostitutes reclamen que s’aturi la persecució política i policial i zones, pactades amb els ajuntaments, on puguin exercir la seva feina. Les dones critiquen amb força que les polítiques de tolerància zero amb els clients “només beneficien les xarxes d’explotació sexual i el proxenetisme”.

La presidenta d’Aprosex, Paula Vip, és crítica amb la posició que han adoptat els partits polítics respecte a la prostitució: “A veure si s’adonen d’una vegada per sempre que hi ha un col·lectiu de treballadores del sexe que també votem i que no tenim drets”. Vip ha sol·licitat en innombrables ocasions la fi de les sancions als clients. “Els polítics han abocat a la pobresa les prostitutes del Raval amb les seves multes, que l’única cosa que aconsegueixen és criminalitzar-les d’una banda i deixar-les sense clients en un país on l’exercici de la prostitució lliure i voluntària no està prohibit”. Vip assegura que amb les polítiques “repressives” l’única cosa que s’aconsegueix és precarizar, encara més, els serveis sexuals: “Estem fugint de la Policia quan els agents haurien de ser els nostres aliats per poder acudir a ells quan un client es torna violent o no vol pagar”.

Molt pocs partits s’han mostrat oberts a les propostes de les prostitutes. “Volem pactar amb els consistoris horaris i zones per treballar al carrer i que acabi d’una vegada per totes aquesta persecució”, sentencia Vip. “Als polítics el tema els ve molt gran, molts menteixen i anuncien pressions insuportables contra els nostres clients per, suposadament, protegir-nos; senyors, si us plau, no ens protegeixin”, assegura. Vip afirma que la majoria de dones que exerceixen a la via pública ho fa voluntàriament i explica que “segons l’ONU i l’OIT només el 15 % de les prostitutes a Espanya treballen obligades”

“Aquí hi ha foscos interessos, els interessa que desapareguem perquè el monopoli del sexe de pagament beneficia empresaris amb locals que exploten les dones i que es queden com a mínim el 50 % de cada servei, i a sobre no paguen cap tipus d’impostos per aquests ingressos”, denuncia Vip.

Volem pactar amb els consistoris horaris i zones per treballar al carrer

Maribel Martín és la primera prostituta a la qual la justícia ha reconegut els seus drets laborals com a dona de companyia, té 63 anys i va abandonar l’ofici poc després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reconegués els seus drets laborals després de treballar en un club de Granollers. Martín es mostra, igual que Vip, molt taxativa: “Els polítics només es dediquen a perseguir les pobres noies que sobreviuen com poden i, mentrestant, permeten que creixin les màfies de proxenetes als prostíbuls”. Martín assegura que darrere d’aquest tipus de negocis “hi ha interessos i gent molt poderosa”. Denuncia que el modus operandi d’aquest tipus de societats s’assembla a l’esclavitud: “Les dones treballen als clubs, al servei de les pitjors màfies del món, i quan ja no les volen les abandonen al carrer”. Martín ho té clar: “Cal tancar tots els clubs, els polítics han de fer complir les lleis i castigar el proxenetisme que s’exerceix en aquests llocs”. De la mateixa manera que Vip, Maribel Martín també creu que la solució és crear zones “controlades” on es pugui exercir lliurement la prostitució “sense cap xarxa d’explotació darrere”.

El problema polític de la prostitució

CiU: “L’oferta i demanda de serveis sexuals a la via pública no pot existir a la nostra ciutat”

Per als partits polítics enfrontar-se a la realitat de la prostitució no és fàcil. Les formacions tenen sensibilitats i maneres diferents per solucionar el que alguns consideren un “problema”.

La regidora de CiU a Barcelona, Francina Vila, és taxativa: “L’oferta i demanda de serveis sexuals a la via pública no pot existir a la nostra ciutat”. Vila assegura que les polítiques dels convergents continuaran encaminades a ajudar a buscar alternatives a les dones que exerceixen la prostitució, “mai les deixarem de costat, atendrem les víctimes del tràfic i ens coordinarem amb la justícia”.

El PSC denuncia que el 95 % de les prostitutes que exerceixen a la ciutat comtal són “víctimes de tràfic i explotació”

Les propostes convergents no són antagòniques a les de l’alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni. El socialista reclama una Barcelona “lliure d’explotació sexual”. Denuncia que el 95 % de les prostitutes que exerceixen a la ciutat comtal són “víctimes de tràfic i explotació”. Collboni aposta per una ciutat “lliure de prostitució” ja que considera que exercir aquesta activitat al carrer o en qualsevol altre lloc “és un atemptat contra la llibertat de les dones i els nostres esforços estan enfocats a protegir-les”.

Belén Pajares, regidora del PP al consistori barceloní, és partidària dels programes per ajudar les dones a abandonar l’“esclavitud que suposa la prostitució”. Segons la política popular: “Al carrer no hi ha d’haver prostitutes, les famílies i els nens no tenen per què presenciar tot el que comporta aquest fosc món”. Als populars no els agrada la idea de permetre zones, ni cedir cap tipus d’equipament per al sexe de pagament. La seva política és clara “pressió” als clients.

De la seva banda, la diputada i candidata a l’alcaldia de Barcelona per Ciutadans, Carina Mejías, proposa un marc legal on totes aquelles persones “que exerceixen lliure i voluntàriament la prostitució puguin acollir-se al règim d’autònoms”. Mejías assegura que d’aquesta manera s’aconseguiria més protecció i es podria vetllar perquè el sexe de pagament es realitzi amb unes condicions mínimes de seguretat i higiene. Tot i això, Mejías és partidària de prohibir l’activitat a la via pública i permetre que es realitzi en locals prèviament autoritzats. “El millor que podem fer per les dones és regular-les i perseguir les xarxes d’explotació sexual”, afirma la candidata de Ciutadans.

El País s’ha posat en contacte amb la CUP i amb ERC sense que s’hagin pronunciat respecte a les propostes polítiques relacionades amb l’exercici prostitució. Barcelona en Comú va confessar a aquest rotatiu que encara no té una opinió formada sobre el tema i necessita diverses reunions per acabar de forjar la seva proposta sobre aquest tema.

Desenes de dones lloguen els seus cossos als carrers, pisos i clubs de les ciutats catalanes. Moltes, com Paula Vip “fa anys que cotitzem com a autònomes perquè per cobrar els nostres diners llavors l’Estat sí que ens vol, i no per donar-nos drets; actua com un proxeneta”. Desenes de prostitutes tindran la seva papereta preparada el mes de maig.

http://cat.elpais.com/cat/2015/02/28/catalunya/1425125725_535757.html

Share

Psicologia, màrqueting… De debò vols ser prostituta?

El curs introductori al món de la prostitució comença amb èxit de participació

Barcelona

Paula Vip, creadora del curs. / GIANLUCA BATTISTA

“Per què et vols dedicar a la prostitució?, insisteixo… De debò vols ser prostituta? Has pensat en els inconvenients? Estàs preparada per ser puta?”. Aquests són els quatre primers interrogants amb què ha començat aquest matí el polèmic curs organitzat per l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex) en el qual es pretén professionalitzar totes aquelles persones que decideixin fer el salt i convertir-se en prostitutes professionals.

“No se n’ha anat ningú, i això que ho comencem pintant molt cru; us informem que això és difícil però totes s’han quedat”, assegurava avui Paula Vip, la presidenta de l’associació, professora del curs i “puta professional” amb més de vuit anys d’exercici. L’associació ha decidit impartir el curs de manera intensiva, ja que hi ha alumnes procedents de les dues Castelles, Andalusia, Madrid i Galícia que s’han desplaçat fins a Barcelona per assistir a les classes de Paula Vip i de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal.

“Aquesta feina no la pot fer qualsevol, cal ser fort, sentir-se bé, saber portar la batuta… Ets la teva pròpia cap i has de saber seguir el teu negoci, tenir caràcter per imposar-te, has de reunir una sèrie de condicions que si no es compleixen no t’hi pots dedicar”, explica la Paula. Sap impartir lliçons i ho fa davant l’alumnat. Aquesta és la primera vegada en què un noi decideix apuntar-se al curs. És madrileny i ha viatjat fins a Barcelona per rebre les classes. La Paula està orgullosa de trobar-se amb el seu primer alumne: “Si et passeges pel carrer detectes fàcilment una puta, però no un prostitut”. Tot i així, la professional considera que el curs és tan vàlid per a “putes com per a prostituts, ja que la manera de tractar els clients i saber imposar-te és exactament la mateixa”.

Parlem d’hisenda,de Seguretat Social,  de donar-se d’alta d’autònoms

La tarda és llarga i és el moment de tractar temes delicats psicològicament, com “la manera de fugir de l’estigma puta”. També s’ensenyen petits trucs sexuals. El colofó final està dedicat a les persones més avesades a les matemàtiques: “Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms… Temes de màrqueting per ensenyar com has de treballar en el teu propi negoci”.

El primer curs sobre prostitució d’Espanya es tornarà a repetir al gener. Ha estat molt criticat, però Paula Vip té clar que allò que ensenya compleix una funció per a les persones que decideixen endinsar-se en el món de la prostitució i se senten perdudes: “Aquells que ens critiquen haurien de respectar la llibertat individual de cadascuna de nosaltres i no ho fan”.

http://cat.elpais.com/cat/2014/11/15/catalunya/1416065731_381097.html

Share

Una associació de prostitutes imparteix un curs a novelles

La crisi augmenta la demanda de dones que desitgen aprendre l’ofici. “Pensen que som ignorants», explica una prostituta

Paula Vip creadora del curs d’iniciació a la prostitució. / Gianluca Battista

Paula Vip és el seu àlies laboral. Té 42 anys, és catalana i es defineix com a elegant, discreta, educada i “puta”. També és la presidenta de l’Asociació de Professionals del Sexe (Aprosex) i la inventora de l’únic curs de prostitució que s’imparteix a Espanya. Dissabte Paula tornarà a allliçonar, al costat de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal, 25 alumnes perquè es converteixin en “putes professionals”. Tot això en un només un cap de setmana i per 50 euros. Vip assegura que amb la crisi hi ha una sobreoferta de dones que exerceixen la prostitució i considera el seu curs com a imprescindible per endinsar-se en aquest sector.

La presidenta d’Aprosex deixa clar en primer lloc que el seu treball no té absolutament res a veure amb l’activitat que realitzen les dones a les quals s’obliga a prostituir-se: “Això és tràfic d’éssers humans i hi ha d’intervenir ràpidament la policia”.

Malgrat això, Paula denuncia que està donada d’alta en el règim d’autònoms com a treballadora sexual però en canvi no té drets: “Les autoritats pensen que les putes som ignorants i els molestem”. A Aprosex hi ha associades que es prostitueixen al carrer i que són aquí “perquè volen i han de seguir pactant espais i horaris amb els ajuntaments”.

Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms

El lletrat representant de l’organització feminista Clara Campoamor, David del Castillo, ha defensat el curs de l’associació Aprosex ja que “es tracta de dones que es prostitueixen per voluntat pròpia sense cap tipus de coacció i se’ls dóna uns coneixements útils per a l’exercici d’aquesta activitat”.

“La crisi ha provocat una sobreoferta que ha rebentat les tarifes del mercat i hi ha molta nena amb molta falta de professionalitat”, assegura Vip. La presidenta d’Aprosex vol que les persones que comencen en el sector del sexe de pagament tinguin molt clar que “la prostituta no és una víctima, els homes paguen però no per això manen”. Paula Vip compara la relació de la prostituta amb el client com la que s’exerceix amb un metge, un arquitecte o un advocat: “Jo sóc la que et dic quant temps tens de tractament, en quin lloc es construirà la casa o si et portaré el cas o no… qui decideix és la professional ja sigui una scort de luxe o treballi en ple carrer”. El curs comença recordant a les alumnes si serveixen o no serveixen per a la professió. “Totes arribem aquí per diners, però t’ha d’agradar el sexe i has de ser capaç de fer-ho amb desconeguts”, afirma. A més, és important que no caiguis en l’“estigma de puta, en cal fugir i sentir-te orgullosa amb el que fas”. També s’ensenyen petits trucs per evitar l’apatia quan s’apropa el moment de fer un servei. A més, hi ha un gran capítol dedicat a la solidaritat entre companyes i al màrqueting de la prostitució.

http://cat.elpais.com/m/cat/2014/11/13/catalunya/1415912798_592916.html

Share

Entrevista en La tribu de Catalunya Ràdio: Cursos per aprendre a ser prostituta

La Conxa Borrell, presidenta de l’ONG de professionals del sexe Aprosex, ens ha explicat perquè va decidir impulsar un curset per ajudar a dones a professionalitzar-se en el món de la prostitució. També ens ha explicat la seva pròpia experiència i les dificultats que va trobar ara fa vuit anys quan va haver d’introduir-se en l’ofici de prostituta.

http://www.catradio.cat/audio/815749/Cursos-per-aprendre-a-ser-prostituta

Share

Disminueix la presència de prostitutes a l’autovia de Castelldefels

LA NOVA NORMATIVA DE TRÀNSIT QUE SANCIONA A PROSTITUTES I CLIENTS ESTÀ TENINT ELS SEUS EFECTES A L’AUTOVIA DE CASTELLDEFELS. L’ACTIVITAT HA BAIXAT CONSIDERABLEMENT EN AQUESTA CARRETERA

DAVID GUERRERO

Les professionals del sexe lamenten que la pressió policial l’únic que fa és derivar-les a punts més amagats i les fa més vulnerables

Fa tres anys, després de tancar els macroprostíbuls Riviera i Saratoga, en el tram de l’autovia C-31 entre Castelldefels i Viladecans s’arribaven a comptabilitzar més de trenta prostitutes. Ara n’hi ha menys de cinc.

El director del Servei Català de Trànsit, Joan Aregio, en declaracions a la SER apunta la C-31 com una de les vies on més s’han notat els efectes de la nova normativa que sanciona a prostitutes i clients a peu de carretera: “Es nota la imposició de sancions i la pressió especialment a la C-31, tot i que segueixen havent-hi persones que infringeixen articles del codi de circulació”.

Les sancions de trànsit es sumen a les ordenances de civisme de Viladecans, Gavà i Castelldefels, que des del 2010 han tingut en el punt de mira acabar amb la prostitució en una de les carreteres amb major presència històricament.

A Castelldefels, policia local i mossos d’esquadra organitzen des de fa tres mesos un dispositiu conjunt i han arribat a posar 4 multes. En el tram d’autovia d’aquesta ciutat, l’estiu passat hi havia una desena de noies. Ara n’hi ha com a molt dues. El regidor de Governació de l’ajuntament de Castelldefels, David Solé, ho veu com “l’efecte directe de l’augment de la pressió policial” i valora que, com a resultat, “moltes de les que arribaven cada estiu al municipi ja no han vingut perquè els clients no paren i elles no aconsegueixen els diners necessaris”.

A Gavà també es noten els efectes de la nova normativa. En els últims mesos ha anat baixant fins a pràcticament desaparèixer durant unes setmanes. Ara torna a haver-hi un parell de noies al voral de l’autovia. Des de l’associació de veïns Gavà Mar veuen arribar el final d’una reivindicació històrica: “És un tema que ens ha preocupat moltíssim sempre als veïns, per la seguretat a l’autovia i per les escenes que es veuen dins del barri”, indica Àlex Sánchez, vicepresident de l’associació veïnal.

Mentrestant, molt a prop i amb molta menys visibilitat, a una carretera comarcal entre Gavà i Viladecans la presència de prostitutes es manté estable i amb una clientela fixa. A aquella zona no han anat a parar les treballadores sexuals que hi havia a l’autovia de Castelldefels. Ni ajuntaments ni cossos policials saben on han anat a parar, tot i que algunes fonts les situen a les carreteres properes a La Jonquera.

La presidenta de l’associació de professionals del sexe (Aprosex), Concha Borrell, es queixa de que la pressió policial sense cap mena de suport d’altra tipus fa més vulnerables a les prostitutes del carrer. “No sabem si estan en clubs, si treballen en un altre lloc, el cert és que ara són molt més fàcils de captar per les màfies”, es queixa Borrell, que considera les sancions a la carretera com “una parafernàlia de llei que està afavorint la tracta de dones”.

http://www.cadenaser.com/sociedad/articulo/disminueix-presencia-prostitutes-l-autovia-castelldefels/csrcsrpor/20120829csrcsrsoc_3/Tes

http://www.aprosex.org/disminueix-la-presencia-de-prostitutes-a-lautovia-de-castelldefels/

Share