Barcelona acull el primer prostíbul de nines de silicona d’Espanya

Els clients poden mantenir relacions sexuals amb una figura hiperrealista per 80 euros l’hora

ALFONSO L. CONGOSTRINA

Leiza, una de les nines de LumiDoll.

Leiza, una de les nines de LumiDoll.

Divendres passat va obrir a Barcelona el primer prostíbul de nines inflables d’Espanya, un negoci arrelat a països com el Japó. Els objectes de desig en qüestió són les anomenades Sex Doll, l’evolució de les tradicionals i fetitxistes nines inflables, convertides ara en una mena de maniquins hiperrealistes construïts amb els més avançats polímers i cautxús. Les nines en qüestió estan equipades amb corbes més o menys pronunciades, a gust del consumidor, i amb tres orificis i el seu preu al mercat pot superar els 6.000 euros.

El prostíbul de nines ha estat batejat com Lumidoll. Es tracta d’un nom compost entre el substantiu que s’utilitza, en argot, per denominar a les prostitutes, lumis, i doll que en anglès significa nina. La recepcionista de la primera agència de Sex Doll a Espanya lamenta que pot proporcionar molt poca informació sobre el negoci. També assegura que encara és aviat per valorar com ha estat rebuda la novetat entre els clients d’aquest tipus de fetitxisme sexual ,ja que el negoci no porta prou rodatge.

Lumidoll ofereix, de moment, els suposats serveis sense límits de quatre sex doll. Les tarifes van per períodes de temps. L’hora costa 120 euros (hi ha una oferta de llançament de 80 euros), l’hora i mitja costa 150 euros (100 euros durant l’oferta promocional), dues hores 170 euros (120 euros en oferta).

Una de les grans preguntes és la higiene de les nines. El prostíbul assegura que abans i després de cada servei les desinfecta “amb sabons especials antibacteris”. Tot i així, recomanen l’ús de preservatius que la pròpia empresa proporciona. Per als serveis es demana cita prèvia, on el client indica com desitja que vagi vestida la nina.

Una nova competència?

Conxa Borrell, presidenta de l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex), està convençuda que aquest nou negoci no farà la competència a la prostitució tradicional: “Les sex doll no ens substituiran, compleixen la seva funció com a fantasia però no amenacen la nostra professió”. Borrell considera que “complir fantasies és molt sa i les nines estan en les fantasies de moltes persones”. La presidenta d’Aprosex assegura que el Japó “ens porta tres vides d’avantatge a l’hora de complir fantasies” i confirma que les sex doll seran un autèntic complement “perquè hi haurà clients que voldran tenir una prostituta, una nina o un altre tipus de fantasia”.

http://cat.elpais.com/cat/2017/02/28/catalunya/1488301967_252175.html

Share

Prostitución por voluntad propia en LA GENT NORMAL de TV3

Prostitució per voluntat pròpia.

És possible exercir la prostitució voluntàriament?

Com pesa l’estigma d’aquesta professió i quins drets reclamen les prostitutes que exerceixen per voluntat pròpia?

Com compaginen la seva professió amb la seva vida privada?

Les protagonistes d’aquest capítol de La gent normal són dones que exerceixen la prostitució voluntàriament. Són la Martina i la Paula, que fa anys que s’hi dediquen, i la Natàlia, una noia de 21 anys que fa poc que es prostitueix i ha volgut donar el seu testimoni obertament perquè «si nosaltres no en parlem, ho faran els altres per nosaltres, amb la seva moralitat i els seus prejudicis».

Sense prejudicis comparteixen les seves experiències i parlen d’una manera clara, directa i contundent del seu ofici, i de com s’hi van iniciar i per què. El programa també compta amb el testimoni de Montse Neira, prostituta llicenciada en Ciències Polítiques i activista en defensa dels seus drets, que tot i admetre que va començar a exercir per sortir d’una mala situació econòmica reivindica ara la seva professió com una opció de vida: «que una puta digui que és feliç, això a la gent no li entra al cap».

Però fins quan pensen treballar? Hi ha una edat límit? Què passa quan es fan grans?

Agnès Marquès parla amb la Paquita, una dona de 80 anys que s’ha prostituït durant tota la seva vida i ara viu la vellesa sense recursos. En la conversa, també hi participa la periodista Samanta Villar, autora del llibre «Nadie avisa a una puta», en què explica històries reals d’un grup de professionals del sexe.

Prostitució per voluntat pròpia.

*Traductor Google:

Prostitución voluntaria.

Es posible ejercer la prostitución voluntariamente?

Como pesa el estigma de esta profesión y qué derechos reclaman las prostitutas que ejercen por voluntad propia?

Como compaginan su profesión con su vida privada?

Las protagonistas de este capítulo de La gente normal son mujeres que ejercen la prostitución voluntariamente. Son Martina y Paula, que hace años que se dedican, y Natalia, una chica de 21 años que hace poco que se prostituye y ha querido dar su testimonio abiertamente porque «si nosotros no hablamos, lo harán los otros por nosotros, con su moralidad y sus prejuicios «.

Sin prejuicios comparten sus experiencias y hablan de una manera clara, directa y contundente de su oficio, y de cómo se iniciaron y por qué. El programa también cuenta con el testimonio de Montse Neira, prostituta licenciada en Ciencias Políticas y activista en defensa de sus derechos, que a pesar de admitir que comenzó a ejercer para salir de una mala situación económica reivindica ahora su profesión como una opción de vida: «que una puta diga que es feliz, eso a la gente no le entra en la cabeza».

Pero incluso cuando piensan trabajar? Hay una edad límite? ¿Qué pasa cuando se hacen mayores?

Agnès Marquès habla con Paquita, una mujer de 80 años que se ha prostituido durante toda su vida y ahora vive la vejez sin recursos. En la conversación, también participa la periodista Samanta Villar, autora del libro «Nadie avisa a una puta», en el que cuenta historias reales de un grupo de profesionales del sexo.

Share

El negocio del sexo, uno de los principales beneficiados durante el Mobile World Congress

imagen titulo

Abigail Armengol Paredes

Ferias como el MWC impactan favorablemente sobre los sectores de la hostelería y la restauración, pero también sobre el negocio del sexo y la prostitución. La demanda de los servicios sexuales aumenta considerablemente antes y mientras dura el congreso y es por eso que vienen mujeres del resto del estado y de Europa para trabajar en los prostíbulos de la ciudad.

Poco antes de que comenzara el Mobile World Congress el club de alterne Apricot retiró, a petición de los organizadores del congreso, una valla publicitaria que el local tiene en la Gran Vía, junto a la Feria. El salón de telefonía móvil pretendía así evitar que su imagen se asocie a la prostitución, pero es un hecho que se trata del congreso que más actividad genera alrededor del negocio del sexo. El jefe de comunicación del club Apricot, Eladi Bonastre, confirma que es el evento que más clientes aporta en su local. Explica que la mayoría de los participantes de la feria son hombres de más de 40 años y quese trata de un perfil muy proclive a esta actividad . También asegura que desde principios de febrero mujeres de diferentes procedencias (Sudamérica, este de Europa y España, sobre todo) han acudido a este club para ofrecer sus servicios. Bonastre dice que saben que estos días la ciudad se llena de hombres extranjeros y ven la oportunidad de conseguir un sobresueldo .

En el Club Breston, afirman que aunque la afluencia de clientes aumenta estos días, la facturación ha bajado. En José, propietario del local, explica que hace cuatro años la recaudación durante las ferias y especialmente con el Mobile World Congress era muy superior, pero que la crisis y el aumento del público asiático han contribuido a su reducción. Cada vez hay más marcas provenientes de Asia, y este público, dice José, gasta poco y reclama menos servicios sexuales que los americanos o los ingleses.

El responsable del Club Breston cree que hay que cuidar la clientela de siempre que quede contenta y acabe volviendo. De esto también es partidaria Paula, escort de lujo desde hace 10 años que optó por dedicarse a ello cuando pasaba por dificultades económicas. Esta trabajadora sexual explica que estos días toda la ciudad y especialmente el sector de la prostitución se convulsionan. Con todo, asegura que quienes hacen negocio son los empresarios propietarios de clubes de contacto y prostíbulos más que las prostitutas, que trabajan de forma independiente en un piso o van a los hoteles a ofrecer sus servicios. Paula también es representante de ‘Aprosex, la Asociación de Profesionales del Sexo, que lucha por dignificar la profesión, regularizar y poner fin a la explotación laboral.

En el otro extremo encontramos abolicionistas como la abogada Montse Fernández, que afirma que la prostitución es un negocio del que se obtienen los mismos beneficios que el de la droga o el del armamento. En Cataluña y según datos de 2014 de los Mossos, esta actividad mueve alrededor de unos 7.000.000 euros anuales.  Fernández asegura que entre un 96 y un 98% de los casos se trata de mujeres -a veces menores- con pocos recursos económicos y víctimas de explotación. Esta abogada dice que parte de la solución en ámbito local es que los municipios se adhieran a la Red de Ciudades Libres de Tráfico de Mujeres, Niñas y Niños Destinados a la Prostitución. Santa Coloma es la primera ciudad catalana que a principios de febrero se adhirió. Esto se traduce en que el Ayuntamiento pondrá en marcha campañas de sensibilización y exigirá al gobierno central y la Generalitat la persecución del tráfico de personas y la penalización de los clientes.

http://www.btv.cat/btvnoticies/2016/02/23/el-negoci-del-sexe-un-dels-principals-beneficiats-durant-el-mobile-world-congress/

El negoci del sexe, un dels principals beneficiats durant el Mobile World Congress

Fires com el MWC impacten favorablement sobre els sectors de l’hostaleria i la restauració, però també sobre el negoci del sexe i la prostitució. La demanda dels serveis sexuals augmenta considerablement abans i mentre dura el congrés i és per això que vénen dones de la resta de l’estat i d’Europa per treballar als prostíbuls de la ciutat.

Poc abans que comencés el Mobile World Congress el club de contactes Apricots va retirar, a petició dels organitzadors del congrés, una tanca publicitària que el local té a la Gran Via, a tocar de la Fira. El saló de telefonia mòbil pretenia així evitar que la seva imatge s’associï a la prostitució, però és un fet que es tracta del congrés que més activitat genera al voltant del negoci del sexe. El cap de comunicació del club Apricots, Eladi Bonastre, confirma que és l’esdeveniment que més clients aporta al seu local. Explica que la majoria dels participants de la fira són homes de més de 40 anys i que es tracta d’un perfil molt procliu a aquesta activitat. També assegura que des de principis de febrer dones de diferents procedències (Sud-amèrica, est d’Europa i Espanya, sobretot) han acudit a aquest club per oferir els seus serveis. Bonastre diu que saben que aquests dies la ciutat s’omple d’homes estrangers i veuen l’oportunitat d’aconseguir un sobresou.

Al Club Breston, afirmen que tot i que l’afluència de clients augmenta aquests dies, la facturació ha baixat. En José, propietari del local, explica que fa quatre anys la recaptació durant les fires i especialment amb el Mobile World Congress era molt superior, però que la crisi i l’augment del públic asiàtic han contribuit a la seva reducció. Cada cop hi ha més marques provinents d’Àsia, i aquest públic, diu en José, gasta poc i reclama menys serveis sexuals que els americans o els anglesos.

El responsable del Club Breston creu que cal cuidar la clientela de sempre perquè quedi contenta i acabi tornant. D’això també n’és partidària la Paula, escort de luxe des de fa 10 anys que va optar per dedicar-s’hi quan passava per dificultats econòmiques. Aquesta treballadora sexual explica que aquests dies tota la ciutat i especialment el sector de la prostitució es convulsionen. Amb tot, assegura que els qui fan negoci són els empresaris propietaris de clubs de contacte i prostíbuls més que no pas les prostitutes, que treballen de forma independent en un pis o van als hotels a oferir els seus serveis.La Paula també és representant d’Aprosex, l’Associació de Professionals del Sexe, que lluita per dignificar la professió, regularitzar-la i posar fi a l’explotació laboral.

A l’altre extrem trobem abolicionistes com l’advocada Montse Fernández, que afirma que la prostitució és un negoci del qual s’obtenen els mateixos beneficis que el de la droga o el de l’armament. A Catalunya i segons dades de 2014 dels Mossos d’Esquadra, aquesta activitat mou al voltant d’uns 7.000.000 euros anuals. Fernández assegura que entre un 96 i un 98 % dels casos es tracta de dones -de vegades menors-  amb pocs recursos econòmics i víctimes d’explotació. Aquesta advocada diu que part de la solució en àmbit local és que els municipis s’adhereixin a la Xarxa de Ciutats Lliures de Tràfic de Dones, Nenes i Nens Destinats a la Prostitució. Santa Coloma de Gramenet és la primera ciutat catalana que a principis de febrer s’hi va adherir. Això es tradueix que l’Ajuntament engegarà campanyes de sensibilització i exigirà al govern central i la Generalitat la persecució del tràfic de persones i la penalització dels clients.

Share

Duras críticas vecinales a Colau por la prostitución

 • La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona acusa al gobierno municipal de frivolizar el comercio del sexo

Duras críticas vecinales a Colau por la prostitución

Una prostituta nigeriana trata de llamar la atención de posibles clientes en la Rambla (Llibert Teixidó)

La Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona (FAVB) acusa alAyuntamiento de frivolizar con la realidad de la prostitución enBarcelona por su propuesta de regular esta actividad siempre que sea voluntaria. En un comunicado inusualmente duro, los vecinos criticaron la participación de la concejal de Ciclo de Vida, Feminismo y LGTBI, Laura Pérez, en un programa de televisión al que también acudieron algunas defensoras de la prostitución y en el que se “contribuyó a normalizar una situación de desigualdad que comporta el sufrimiento y la explotación de miles de mujeres y niñas, muchas de ellas en Barcelona”. Por eso, apremian al equipo de gobierno a elegir entre el modelo neoliberal alemán o el feminista abolicionista sueco y alertan del riesgo de la “prostitucionalización” de la ciudad.

El movimiento vecinal barcelonés, muy vinculado a BComú y a la alcaldesa Ada Colau, está en completo desacuerdo con la distinción que hace Laura Pérez entre las mujeres que ejercen la “prostitución de forma libre y forzosa” y la intención del Ayuntamiento para que aquellas mujeres que ejercen esta actividad desde la libertad tengan “derechos, seguridad y condiciones higiénicas”. La FAVB considera que si hay tráfico de mujeres es porque hay demanda y apunta que cuando se habla de comercio del sexo “la cuestión de la libertad no es pertinente y lo que sí es importante es la igualdad”.

A pesar de que se muestra favorable a que el Ayuntamiento elimine las multes a las mujeres que se prostituyan en la calle, la FAVB es contraria a que se deje de sancionar al cliente. Y considera que con la posible regulación se está trasladando a la opinión pública un mensaje de normalidad por lo que respecta a la compra de servicios sexuales. “Por la puerta de atrás, se instala de hecho un modelo de relaciones que certifica un privilegio ancestral de los hombres”.

El pasado mes de noviembre el Ayuntamiento aprobó una propuesta de Ciutadans para empezar a preparar una normativa sobre la prostitución voluntaria. Fue en ese momento cuando se acordó modificar la actual ordenanza para dejar de sancionar a las prostitutas que ejercen en la calle. Lo cierto es que la normativa no ha servido para reducir la presencia de este colectivo ni para luchar contra las mafias internacionales que comercian con sexo. Esta es una de las razones que esgrime el equipo de gobierno para elaborar un nuevo marco normativo –con las limitaciones que puede tener el Ayuntamiento en esta materia– con el que dotar de derechos a estas mujeres. La alcaldesa Ada Colau en la conferencia celebrada el pasado miércoles en el Col·legi de Periodistes, abordó también la cuestión de la prostitución. En ningún momento utilizó el término “regulación”, pero sí instó a ­trabajar sosegadamente y contar con la opinión de este colectivo “como actores y no como sujetos pasivos”.

La FAVB, sin embargo, considera que el Ayuntamiento parece sólo contar con la opinión de las “putas indignadas” –colectivo a favor de regular la actividad–, mientras silencia a “chinas, nigerianas, rumanas…. el grueso de las mujeres prostituidas”. Considera que no hay diferencias entre una chica nigeriana prostituida en las Ramblas o explotada en un discreto burdel del Eixample.

Por eso, reclaman que se elabore una encuesta rigurosa para saber cuántas mujeres son prostituidas en Barcelona y en qué condiciones. También reiteran su petición de participar en el consejo asesor del servicio municipal Abits. La FAVB reclama al Ayuntamiento coraje para mirar a la realidad cara a cara y no contentarse con discursos fáciles y que tranquilizan la conciencia de la opinión pública.

El comunicado es especialmente crítico con la concejal Pérez y la permisividad ante las declaraciones de Clarissa Velocci, portavoz de Genera, que aseguró en dicho programa de TV3 “que no se sabe cuántas putas hay”, “quizás todas lo somos” o “el matrimonio es una forma de prostitución”.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160115/301411262777/criticas-colau-prostitucion.html

Dures crítiques veïnals a Colau per la prostitució

 • La Federació d’Associacions de Veïns de Barcelona acusa el govern municipal de frivolitzar el comerç del sexe

Dures crítiques veïnals a Colau per la prostitució

Una prostituta nigeriana prova de cridar l’atenció de possibles clients a la Rambla (Llibert Teixidó)

La Federació d’Associació de Veïns i Veïnes de Barcelona ( FAVB) acusal’Ajuntament de frivolitzar la realitat de la prostitució a Barcelona per la seva proposta de regular aquesta activitat sempre que sigui voluntària. En un comunicat inusualment dur, els veïns van criticar la participació de la regidora de Cicle de Vida, Feminisme i LGTBI, Laura Pérez, en un programa de televisió al qual també van anar algunes defensores de la prostitució i en el qual es “va contribuir a normalitzar una situació de desigualtat que comporta el patiment i l’explotació de milers de dones i nenes, moltes d’elles a Barcelona”. Per això, apressen l’equip de govern a triar entre el model neoliberal alemany i el feminista abolicionista suec, i alerten del risc de la “ prostitucionalització” de la ciutat.

El moviment veïnal barceloní, molt vinculat a BComú i a l’alcaldessa Ada Colau, està en complet desacord amb la distinció que fa Laura Pérez entre les dones que exerceixen la “prostitució de manera lliure i les que ho fan de manera forçosa”, i la intenció de l’Ajuntament que les dones que exerceixen aquesta activitat des de la llibertat tinguin “drets, seguretat i condicions higièniques”.

La FAVB considera que si hi ha tràfic de dones és perquè hi ha demanda, i apunta que quan es parla de comerç del sexe “la qüestió de la llibertat no és pertinent, i el que sí que és important és la igualtat”.

Malgrat que es mostra favorable que l’Ajuntament elimini les multes a les dones que es prostitueixin al carrer, la FAVB és contrària que es deixi de sancionar el client. I considera que amb la possible regulació s’està traslladant a l’opinió pública un missatge de normalitat pel que fa a la compra de serveis sexuals. “Per la porta del darrere s’instal·la de fet un model de relacions que certifica un privilegi ancestral dels homes”.

El mes de novembre passat l’Ajuntament de Barcelona va aprovar una proposta de Ciutadans per començar a preparar una normativa sobre la prostitució voluntària. Va ser en aquell moment quan es va acordar modificar l’actual ordenança per deixar de sancionar les prostitutes que exerceixen al carrer. El cert és que la normativa no ha servit per reduir la presència d’aquest col·lectiu ni per lluitar contra les màfies internacionals que comercien amb el sexe. Aquesta és una de les raons que esgrimeix l’equip de govern per elaborar un nou marc normatiu –amb les limitacions que pot tenir l’Ajuntament en aquesta matèria– amb el qual es pugui dotar aquestes dones de drets.

L’alcaldessa Ada Colau, en la conferència celebrada dimecres passat al Col·legi de Periodistes, va abordar també la qüestió de la prostitució. En cap moment no va utilitzar el terme “regulació”, però sí que va demanar que es treballi assossegadament i que es tingui en compte l’opinió d’aquest col·lectiu “ com a actors i no com a subjectes passius”.

La FAVB, tot i això, considera que l’Ajuntament sembla que només té en compte l’opinió de les Prostitutes Indignades –col·lectiu a favor de regular l’activitat–, mentre silencia “les xineses, les nigerianes, les romaneses…. el gruix de les dones prostituïdes”. Considera que no hi ha diferències entre una noia nigeriana prostituïda a la Rambla o explotada en un discret bordell de l’ Eixample.

Per això, reclama que s’elabori una enquesta rigorosa per saber quantes dones són prostituïdes a Barcelona i en quines condicions. També reiteren la seva petició de participar en el consell assessor del servei municipal Abits. La FAVB reclama a l’Ajuntament coratge per mirar la realitat cara a cara i no acontentar-se amb discursos fàcils i que tranquil·litzen la consciència de l’opinió pública.

El comunicat és especialment crític amb la regidora Pérez i la permissivitat davant les decla­racions de Clarissa Velocci, ­portaveu de Genera, que va as­segurar en l’esmentat programa de TV3 “que no se sap quantes ­putes hi ha, potser totes ho som” o “el matrimoni és una forma de prostitució”.

http://www.lavanguardia.com/local/barcelona/20160115/301411258507/criticas-prostitucion-colau.html

Share

ICRSE, 1000 ORGANISATIONS AND INDIVIDUALS ASK AMNESTY INTERNATIONAL TO SUPPORT DECRIMINALISATION OF SEX WORK

 

The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE),  Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia (SWAN), Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW), La Strada International, Association for Women’s Rights in Development (AWID), The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), the International Community of Women Living with HIV (ICW),  and Transgender Europe are amongst the 200 organisations signatories of a letter to Amnesty International Board of Directors urging them to show courage and support the draft policy on decriminalisation of sex work.

More than 800 individuals including 100s of sex workers and researchers expert on sex work and human rights have also signed the letter.

Sex workers and allies (individuals and organisations) are invited to read and sign the letter available in English, French, Portuguese and Spanish here.

Image above by @photogroffee. Visit https://researchprojectkorea.wordpress.com/2015/07/31/celebrating-hollywoods-gender-studies-scholars/ for links to articles on the issue and other images.

________________________________________________________________________________________________________________________

 

Dear Mr. Shetty and the International Board:

We write to you in regard to Amnesty International’s “Draft Policy on Sex Work”, which will be submitted for consideration at AI’s International Council Meeting in Dublin, 7-11 August 2015.

The International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe (ICRSE) is a sex worker-led network representing 70 organisations led by or working with sex workers in Europe and Central Asia, as well as 150 individuals including sex workers, academics, trade unionists, human rights advocates, women’s rights activists, and LGBT rights activists. ICRSE, its members, and the signatories below are expressing their full support for Amnesty International’s “Draft Policy on Sex Work”. We commend the evidence-based draft policy that has been developed with careful consideration of the diversity of sex workers’ voices and experiences.

We are aware that Amnesty International will be pressured to back down from this position, but we urge you to show courage and tenacity and to adopt this policy. Sex workers worldwide are organising and advocating, often in very precarious and dangerous contexts, for the decriminalisation of sex work. Having Amnesty International take this position would make a significant contribution to promoting sex workers’ human rights and protecting them from discrimination and violence. A non-position by Amnesty International would be seen as an approval of the status quo and—in some national contexts—an implicit support for the criminalisation of paid consensual sex (namely through the criminalisation of clients), causing very grave consequences for the human rights of sex workers.

We, sex workers and those that support our struggle for human rights, know that any form of criminalisation (including criminalisation of clients) directly affects our livelihoods and working conditions. We urge Amnesty International to listen to sex workers and to support decriminalisation of consensual adult sex work.

We read with attention the letter addressed to Amnesty International by the Coalition Against Trafficking in Women (CATW). In the briefing note we included below, we would like to respond to some of their key arguments and highlight some of the gaps in the information that they provided.

We are urging Amnesty International to take into consideration the below arguments of the European sex worker movement, stay true to its values and vote in favour of decriminalisation of sex work. As long as sex work is criminalised—directly or indirectly through laws and practices targeting sex workers, clients, or third parties—sex workers will be at risk of police violence, arrests, rape, blackmail and deportations, and will be unable to report abuse committed by clients, third parties and members of the public.

By voting for this policy, Amnesty International will not side with exploiters and clients. On the contrary, Amnesty International will side with the universality of human rights and with sex workers, supporting us in our struggle to access justice and hold accountable those that abuse and attack us.

We hope that Amnesty International will listen to its own research, conducted over two years, to the growing evidence for decriminalisation and to the voices of all the current and former sex workers who are the most affected by laws criminalising sex work.

BRIEFING NOTE

 

Content:

a. On the Swedish Model and its implementation

b. On legalisation and decriminalisation

c. On male and trans sex workers

d. On migrant sex workers

 

a. On the Swedish Model and its implementation

First of all, there is no evidence that the Swedish model reduces the numbers of sex workers or victims of trafficking. The Swedish National Board for Health and Welfare notes:

It is also difficult to discern any clear trend of development: has the extent of prostitution increased or decreased. We cannot give any unambiguous answer to that question. At most, we can discern that street prostitution is slowly returning, after swiftly disappearing in the wake of the law against purchasing sexual services. But as said, that refers to street prostitution, which is the most obvious manifestation. With regard to increases and decreases in other areas of prostitution—the “hidden prostitution”—we are even less able to make any statements.

In their annual report on trafficking, the Swedish police noted that “in 2009 … there were about 90 Thai massage parlours in Stockholm and vicinity, most of which were judged to be offering sexual services for sale. At the turn of 2011/2012, the number of Thai massage parlours in the Stockholm area was estimated to be about 250 and throughout the country about 450”. This is a threefold increase in three years.

There is, however strong evidence that this model is detrimental to sex workers, as it pushes them underground, prevents them from reporting violence, and deprives them of the ability to work together for safety. In particular, we urge you to understand the “The Danger of Seeing the Swedish Model in a Vacuum” and how sex workers are still marginalised and made vulnerable in Sweden itself by the Swedish Model.

Furthermore, we are concerned that the letter provided by CATW purposefully ignores the actual effects of the implementation of the Swedish Model in other countries.

Norwegian governmental report stressed that “women in the street market report to have a weaker bargaining position and more safety concerns now than before the law (criminalising clients) was introduced. At the indoors market, prostitutes express concern for the ‘out-door’ calls”.

What Swedish Model advocates also conveniently and constantly forget to mention is that countries which have debated or considered the criminalisation of clients have not removed the criminalisation of sex workers themselves. Even worse, in such countries, the debate framed by politicians, some women’s rights and religious organisations, and the media about “abolishing prostitution” has led to a very significant increase in stigmatisation of sex workers and the associated development of policies and by-laws directly targeting sex workers.

For example, in Europe, Lithuania extended penalisation to clients, while retaining it for sex workers. In Northern Ireland, the criminalisation of clients was added to the other laws criminalising many aspects of sex work. In other parts of UK, each attempt to introduce the criminalisation of clients has been in addition to laws criminalising sex workers. In France, the three year legislative debate on the criminalisation of clients has actually delayed and possibly buried the removal of passive soliciting, a law which directly targets street based sex workers. Meanwhile, many French councils, emboldened by the debate on “abolishing prostitution”, have passed municipal by-laws banning sex workers from city centres and residential neighbourhoods, pushing them to the outskirts of the cities where they are more vulnerable to violence.

b. On legalisation and decriminalisation

We hope that directors of Amnesty International will have a clearer understanding than the authors and signatories of CATW’s letter regarding the differences between the legalisation and decriminalisation of sex work.

Sex workers globally—as well as the numerous institutions and international organisations including UNAIDS, WHO, and The Lancet, which have extensively researched the impact of criminalisation—advocate for the decriminalisation of sex work, referring to the system implemented in New Zealand in 2003.

We recognise the complex issues associated with legalisation. In Germany, sex work has been legal since 1927, not 2002 as stated in the CATW letter. What the new prostitution law of 2002 changed was to recognise contracts between clients and sex workers and introduce the right of sex workers to sue clients refusing to pay for their services. Thus, what is misleadingly called the “legalisation” of prostitution was actually the recognition of sex work as labour. Many issues in Germany are related to the non-implementation of the law in many federal states: in effect, many sex workers are criminalised in Germany through zoning laws. We reject the biased reporting made by CATW and object to the claims (unfounded and insulting to actual victims of torture) that “torture” is now available as a service in German licenced brothels.

Regarding estimates of the number of victims of trafficking, which is often wrongly conflated with the sex sector, the Federal Crime Office of Germanynoted: «The number of identified cases of human trafficking for sexual exploitation in Germany has been decreasing in the past years and in 2013 it has reached the lowest point since 2006». In the Netherlands, the Dutch National Rapporteur on Trafficking in Human Beings concluded “that it is not (yet) possible to give an answer to the question of the extent to which legalisation of prostitution leads to more human trafficking.”

c. On male and trans sex workers

Moreover, the CATW letter ignores that sex work is a multi-gendered phenomenon and that both male and trans sex workers in many countries face some of the most serious violence and human rights violations. Although the majority of sex workers are women, to deliberately ignore the large number ofmen and trans people working in the sex industry shows an incomplete and dangerous understanding of sex work. Violence and murders of trans sex workers in particular, often by the hands of or with the complicity of the authorities and police, are revoltingly high and the voices of trans sex workers should not be sidelined and ignored.

Between 2008 and 2014, 1,612 reported killings of gender-variant/trans people in 62 countries have been documented, including 90 in thirteen European countries. Of those whose profession was known, 65 per cent were sex workers. In our region, Turkey has seen 35 trans women, the majority sex workers, murdered in the last five years. Notably, any form of criminalisation significantly increases sex workers’ vulnerability to violence on the part of the police and other perpetrators. Ignoring the voices of trans sex workers is a form of social marginalisation and violence.

d. On migrant sex workers

As a last point, we would like to focus on some of the issues faced by migrant sex workers.

In many European countries migrants may constitute up to 75 per cent of sex workers. They may lack documentation and may be subjected to violence and labour exploitation. What CATW ignores in their letter is—again—that the so-called Swedish Model or partial criminalisation puts migrant sex workers under a constant threat of police repression, arrest or/and deportation, denying their right to access to justice and redress. This is particularly relevant at a time when the world is facing the highest crisis in numbers of displaced persons since World War II. Around 60 million people are forcibly displaced worldwide, and those that reach Europe face limited access to decent work and often have little or no access to benefits. Some of those seeking refuge and migrating to Europe choose selling sexual services out of very limited options to earn their living. Any argument made towards the criminalisation of sex work that ignores the working and living conditions of migrant sex workers is not only dangerous but plays into the hands of the increasingly racist and anti-migrant agendas of some state and non-state actors.

The call for the criminalisation of sex workers’ clients in the name of preventing and ending trafficking in human beings has been rejected by many anti-trafficking organisations that have learned through decades of working with trafficked persons that the criminalisation of sex work does not solve any of the problems they experience, nor does it prevent or stop human trafficking.These approaches have not been shown to protect sex workers, halt human trafficking, or dismantle criminal networks. They have rather led to violence and rights violations against sex workers and others. The stakes are simply too high here not to speak out and call for a different approach. Amnesty International must remain strong and focused on the human rights principles at issue. The decriminalisation of sex work and practices around it reduces the opportunities for exploitative labour practices in the sex sector.

ORGANISATIONS

 1. ICRSE – International Committee on the Rights of Sex Workers in Europe
 2. SWAN – Sex Workers’ Rights Advocacy Network in Central and Eastern Europe and Central Asia
 3. Global Alliance Against Traffic in Women (GAATW) – International Secretariat, Bangkok, Thailand
 4. Global Fund for Women, USA
 5. La Strada International Secretariat, Amsterdam, The Netherlands
 6. Association for Women’s Rights in Development (AWID), Global
 7. The International Gay and Lesbian Human Rights Commission (IGLHRC), New York, USA
 8. International Community of Women Living with HIV (ICW), Global Office, Kenya
 9. Transgender Europe
 10. Genera, Associación en Defensa de los Derechos de las Mujeres, Barcelona, Spain
 11. Red Umbrella Sexual Health and Human Rights Organisation Ankara, Turkey
 12. Pembe Hayat/Pink Life LGBTT Solidarity Association, Ankara, Turkey
 13. Pink Life – Red Umbrella Sex Workers Initiative, Ankara, Turkey
 14. LGBTT Solidarity Association, Ankara, Turkey
 15. PROUD, Dutch Union for Sexworkers, Amsterdam, the Netherlands.
 16. Carusel Association, Bucharest, Romania
 17. Sexworker.at, NGO for Germany, Austria and Switzerland
 18. voice4sexworkers, Germany
 19. Sex Worker Open University, UK
 20. English Collective of Prostitutes, UK
 21. SCOT-PEP (Scottish Prostitutes Education Project), UK
 22. AS – Center for the Empowerment Youth of People who are living with HIV and AIDS, Serbia
 23. Sex Work Polska, Coalition for the Rights of Sex Workers in Poland
 24. Odyseus, Slovakia
 25. Sage Community Health Collective, Chicago, IL, USA
 26. St James Infirmary, San Francisco, CA, USA
 27. STAR-STAR, the first sex worker collective in the Balkans, Macedonia
 28. Project SAFE, Philadelphia, PA, USA
 29. Sex Workers Outreach Project – Philadelphia, USA
 30. Society Against Sexual Orientation Discrimination – Guyana
 31. Rights4Change, Utrecht, The Netherlands
 32. Sex Work Association of Jamaica- SWAJ, Jamaica
 33. Friends 4 Life- Jamaica
 34. FIRST Decriminalize Sex Work, Canada
 35. PIECE Edmonton, Sex Workers Advocacy Group, Canada
 36. Desiree Alliance USA
 37. Sex Workers Outreach Project – Los Angeles, CA, USA
 38. Sex Workers Outreach Project Sacramento, CA, USA
 39. Respect Inc, Queensland, Australia
 40. Justicia Digna, New Mexico, USA
 41. Chicago Recovery Alliance, Chicago IL, USA
 42. Collective of Sex Workers and Supporters (COSWAS), Taiwan
 43. Empower Foundation Thailand
 44. ASPASIE, Genève, Switzerland
 45. Association of Hungarian Sex Workers, Hungary
 46. BOULEVARDS, Geneva, Switzerland
 47. Ban Ying Coordination and Counselling Center against Trafficking in Persons e.V., Berlin, Germany
 48. Kisauni Peer Educators, box 91109 Mombasa, Kenya
 49. Scottish Secular Society, UK
 50. Seksualpolitisk Forum / Forum for sexual politics, Copenhagen, Denmark
 51. Ragazza e.V., organisation for drug using sex workers, Hamburg, Germany
 52. Lady Mermaid’s Bureau, Kampala, Uganda
 53. Ragazza-Kontakt, outreach team for indoors-based sex workers, Hamburg, Germany
 54. HOPS-Healthy Options Project Skopje, Macedonia
 55. Union “Positive in the Rainbow” – Warsaw, Poland
 56. Hydra e.V., Advice and Support Centre for Prostitutes, Berlin, Germany
 57. Sex Workers Outreach Project – Tampa Bay, USA
 58. Gadejuristen // The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
 59. Out Now, Massachusetts, USA
 60. Madonna e.V.,Bochum, Germany
 61. Midnight Blue, Hong Kong
 62. LEFÖ, Beratung, Bildung und Begleitung für Migrantinnen, Vienna/Austria
 63. Morel LGBTI formation, Eskişehir,USA
 64. Pivot Legal Society, Vancouver, Canada
 65. Davida – Prostituição, Direitos Civis, Saúde, Rio de Janeiro, Brazil
 66. Daspu, sex worker fashion label, Rio de Janeiro, Brazil
 67. Beijo da rua, sex worker journal, Rio de Janeiro, Brazil
 68. Red Light Rio project, Rio de Janeiro, Brazil
 69. International Women’s Health Coalition, USA
 70. Association Program STACJA, Warsaw, Poland
 71. BesD, Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V., Germany
 72. Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Onlus, Pordenone, Italy
 73. Humanitas Prostitution Welfare Work, Rotterdam, The Netherlands
 74. Hearts on a Wire, Philadelphia, PA, USA
 75. La coalition pour les droits des travailleuses et travailleurs du sexe (Montréal, QC), Canada
 76. Federation for Women and Family Planning, Poland
 77. Etnoblog Associazione Interculturale – Trieste, Italy
 78. Shenzhen Xiyan Communication Centre, China
 79. BAYSWAN (Bay Area Sex Worker Advocacy Network), San Francisco
 80. SisterLove, Inc. (Atlanta, Georgia, USA & Witibank, South Africa)
 81. Caribbean Vulnerable Communities Coalition (CVC), Kingston, Jamaica
 82. Double Positive Foundation, Suriname
 83. Guyana Sex Work Coalition
 84. PiA Information und Beratung für Sexarbeiterinnnen, Österreich
 85. Sex Worker’s Outreach Project New Mexico
 86. Сharitable organization «All-Ukrainian League «Legalife» ,Ukraine
 87. Sex Worker Outreach Project, Tucson AZ, USA
 88. Associazione Radicale Certi Diritti, Italy
 89. move e. V., Berlin/Germany
 90. BSD e. V., Berlin/Germany
 91. Realizing Sexual and Reproductive Justice Alliance (RESURJ)
 92. Balance Promocion para el Desarrollo y Juventud, Mexico
 93. SWAN, Supporting Women Alternative Network, Vancouver Society – Vancouver, BC Canada
 94. Sex Work Association of Jamaica
 95. Women With a Vision, New Orleans, USA
 96. Diverse Voices and Action for Equality, Fiji
 97. Transgender Resource Center, Hong Kong
 98. Anis – Instituto de Bioética, Direitos Humanos e Gênero, Brazil
 99. Development Alternatives with Women for a New Era (DAWN)
 100. Sex Workers Outreach Project – Las Vegas, NV, USA
 101. African Sex Workers Alliance (ASWA)
 102. Kenya Sex Workers Alliance(KESWA)
 103. MIT (Movimento Identità Transessuale) – Bologna – Italy
 104. Unzip the Lips Platform for HIV Key Affected Women and Girls (Asia Pacific)
 105. Ideadonna
 106. CATS Comite de Apoyo a las Trabajadoras del Sexo, SPAIN
 107. Social AIDS Commitee (SKA), Warsaw, Poland
 108. FIZ Fachstelle Frauenhandel und Frauenmigration, Zurich, Switzerland
 109. Prostitution Information Centre (PIC), Amsterdam, the Netherlands
 110. Arab Foundation for Freedoms and Equality, Beirut, Lebanon
 111. SIO Sex Workers Interest Organisation, Denmark
 112. Maria Magdalena, Project of the Health Department of¨the Canton St. Gallen, Switzerland
 113. Divergenti Festivl Internazionale di cinema trans, Bologna, Italy
 114. Colectivo Hetaira, Spain
 115. Basis-Projekt, Beratungsstelle für Sexarbeiter, Hamburg, German
 116. HIV Ireland, Dublin, Ireland
 117. Asociación de Profesionales del Sexo – Aprosex, Spain
 118. Betty&Books Associazione Culturale – Bologna (Italy)
 119. SOPHIE BildungsRaum für Prostituierte (Austria)
 120. Lilith e. V. (i. G.), sex worker peer education project in the course of formation, Bielefeld, Germany
 121. Urgent Action Fund for Women’s Human Rights (UAF)
 122. Aids Hilfe Bern, Switzerland
 123. Observatório da Prostituição – Universidade Federal do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, Brazil
 124. COYOTE Los Angeles
 125. ISWFACE International Sex Worker Foundation for Art, Culture and Education
 126. Best Practices Policy Project, (USA)
 127. Fundación Triángulo. (España/Spain).
 128. COGAM Colectivo de Gays, Lesbianas, Transexuales y Bisexuales de Madrid (España/Spain)
 129. Sekswerk Nederland (NL)
 130. Animus Association Foundation, Sofia, Bulgaria
 131. International Public Association “Gender Perspectives”, Minsk, Belarus
 132. La Strada, Prague, Czech Republic,
 133. International Women’s Rights Centre “La Strada”, Chisinau, Moldova
 134. La Strada Foundation against Trafficking, Exploitation and Slavery, Warsaw, Poland
 135. Open Gate – Association for Action against Violence and Trafficking in Human Beings, Skopje, Macedonia
 136. International Women’s Rights Protection and Promotion Centre “La Strada”, Kyiv, Ukraine
 137. AIDS Alabama, Birmingham, Alabama, United States
 138. The Naked Truth, Canada
 139. Feministinen aloite – Feminist Initiative Finland, Feminist organization supporting sex workers’ rights, Finland
 140. Acceptess-T, France
 141. Health Global Access Project (Health GAP), USA
 142. CSD-Piraten Leipzig, Leipzig, Germany
 143. Associação Existências (Portugal)
 144. New Zealand Prostitutes’ Collective, Aotearoa/New Zealand
 145. New York Anti-Trafficking Network (NYATN), New York, USA
 146. Asian American Legal Defense and Education Fund (AALDEF), New York, USA
 147. The Seltzer Firm, New York, PLLC, New York, USA
 148. Program on Global Health and Human Rights, University of Southern California
 149. Rights Reporter Foundation, Hungary
 150. Durbar Mahila Samanwaya Committee, the organisation of sex workers in West Bengal , India
 151. The International Union of Sex Workers, UK
 152. Amra Padatik, the foot soldiers, the organisation of the sex workers Children,Kolkata,West Bengal India
 153. Komal Gandhar, the cultural wing of DMSC ,Kolkata,West BENGAL India
 154. Migrant Rights Centre Ireland, Dublin Ireland
 155. PION – Norwegian sexworkers rights organization.
 156. Organisations: Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía (APDHA), Andalucía, Spain
 157. TERRE DES FEMMES Schweiz, Bern Switzerland
 158. Balaram Dey Street Anandam, LGBTKH organisation, Kolkata, West Bengal, India.
 159. USHA Multipurpose Cooperative Society,Ltd  a financial institute for the sex workers and run by the sex workers.Kolkata,West Bengal,India.
 160. Durbar DiSHA, Mohila Griha Sramik Samanwaya Committe, Kolkata, West Bengal, India
 161. Transgender Network Switzerland, Zurich, Switzerland
 162. Associazione Enzo Tortora Radicali Milano
 163. Rechtskomitee LAMBDA (RKL) (Austria)
 164. Austrian Society for Sexologies – ÖGS (Austria)
 165. Swiss Rainbow Families Association, Zurich, Switzerland
 166. PortoG, APDES, Portugal
 167. Sex Workers Alliance Ireland (SWAI), Ireland
 168. National Forum for Democracy and Development, Kathmandu Nepal
 169. Loom-Nepal, Kathmandu Nepal
 170. Migrant Sex Worker Project,  Canada
 171. Butterfly: Asian and Migrant Sex Workers Network, Canada
 172. Association Fleur de Pavé, Lausanne, Switzerland
 173. Winnipeg Working Group for Sex Workers’ Rights, Canada
 174. Drodrolagi Movement, Fiji
 175. Asociación de Trabajadoras Sexuales MUJERES DEL SUR – PERÚ
 176. Power Inside, Baltimore, Maryland, (United States)
 177. Tamaulipas Diversidad VIHDA Trans A.C., Mexico
 178. National Center for Transgender Equality, USA
 179. Associazione Non si Tratta, Bologna, Italy
 180. Peers Victoria Resources Society, Victoria, BC, Canada
 181. Stichting Ultimate Purpose, Suriname
 182. Calala Fondo de Mujeres, Spain
 183. Project “Social work for Male Sex Workers”, Austria
 184. bufas e.V., Bündnis der Fachberatungsstellen für Sexarbeiterinnen und Sexarbeiter, Berlin, Deutschland
 185. Sex Worker Education and Advocacy Taskforce (South Africa)
 186. Sisonke – The National Sex Worker Movement of South Africa
 187. Asia Pacific Masters Alumni for Human Rights and Democratisation (APMA)
 188. Prostitutas Indignadas, Colectivo de Mujeres Trabajadoras de Sexo, Spain
 189. Feminist Ire, Ireland
 190. Dortmunder Mitternachtsmission e.V. , Germany
 191. GAT – Grupo de Ativistas em Tratamentos, Portugal
 192. Collectif des Femmes de Strasbourg Saint Denis sexworkers,Paris, France
 193. STRASS (Syndicat du Travail Sexuel), France
 194. Scarlett Umbrella Southern Art Alliance/ GA Coyote chapter.  Atlanta & Athens GA. USA
 195. PACE Society, Vancouver, Canada
 196. ACT UP NY –  AIDS  Coalition to Unleash  Power – USA
 197. Grupo Transexual Portugal – Portugal
 198. Urban Realists  (sex work) health, safety and planning consultants, Sydney, Australia
 199. PONY, USA
 200. Gayten-LGBT, Serbia
 201. TAMPEP International Foundation
 202. Cabiria, communtiy-health organisation for sex workers, Lyon, France
 203. Life Quality Improvement Organisation Flight, Croatia
 204. TARSHI, New Delhi, India
 205. Maggie’s  Toronto Sex Workers Action Project, Canada
 206. Network for the Elimination of Police Violence, Toronto, Canada
 207. Sex work Projects Programme, Aids Fonds, the Netherlands
 208. Political Critique Ukraine, web-magazine, Kyiv, Ukraine
 209. Young Conservatives, Unge Høyre, Norway
 210. MAP Foundation, Chiang Mai, Thailand
 211. Sex Workers Project at the Urban Justice Center, USA
 212. Sex Workers Outreach Project – NYC Chapter, USA
 213. Sex Workers Action New York (SWANK), USA
 214. Enhedslistens queerudvalg // Queer feminist working group of the Danish Red-Green Alliance
 215. Le Graziose- sex worker colletive  Genoa-Italy
 216. XENIA, Fachstelle Sexarbeit, Bern, Switzerland
 217. Ca Revolta. Associació sociocultural. València-País Valencià-Spain

INDIVIDUALS

 1. Dr Teela Sanders, Reader in Sociology, University of Leeds (UK)
 2. Katie de Long, author, former sex worker- US
 3. Alessandra Voutsinas, social worker, Palermo, Italy
 4. Sonia Corrêa, research associate at ABIA, co -chair of Sexuality Policy Watch, Brazil
 5. Paul J. McConnochie – Producer / Director / Animator – Vortex42Studios, Scotland, Denmark, Germany
 6. Professor Jane Scoular, Law School, University of Strathclyde, Glasgow UK
 7. Tanya Serisier, Lecturer in Criminology, Queen’s University Belfast, UK
 8. Eurydice Aroney, Senior Lecturer in Journalism, University of Technology, Sydney, (Aus)
 9. Caoimhe Mader McGuinness, PhD candidate at Queen Mary University of London (UK)
 10. Luca Stevenson, sex worker, coordinator ICRSE, UK
 11. Veronica Munk, coordinator TAMPEP-Germany
 12. Dr Alison Phipps, Director of Gender Studies, Sussex University (UK)
 13. Ali Can Kalan, MA East European Studies, IR Coordinator at Pink Life
 14. Stewart Cunningham, PhD candidate, University of Strathclyde, Glasgow, UK
 15. Eva Klambauer, PhD candidate at King’s College London  (UK)
 16. Dr. Lucy Neville, Senior Lecturer in Criminology, Middlesex University (UK)
 17. Professor Phil HUbbard, University of Kent (UK)
 18. Laura Connelly, PhD Student, University of Leeds (UK)
 19. Dr. Billie Lister, Senior Lecturer in Criminology, Leeds Beckett University (UK)
 20. Alex Feis-Bryce, National Ugly Mugs
 21. Francisca Funk, Sexworker , Germany Frankfurt
 22. Dr P.G. Macioti, Hydra e.V., Berlin, Germany
 23. Mark McCormack, Co-Director, Centre for Sex, Gender and Sexualities, Durham University (UK)
 24. Irina Maslova- – Chair Coordination Committee on prevention and fight against HIV/AIDS
 25. in the Russian Federation and Leader Silver Rose
 26. Laetitia, Harm reduction and sexual health educator (Portugal)
 27. Dr Jane Pitcher, Loughborough University, UK
 28. Silke Suck, sysadmin, ex sexworker, Germany
 29. Dan Gallin, Global Labour Institute, Geneva, Switzerland
 30. Filipa Alvim, Anthropologist, Lisbon, Portugal
 31. Cameron Watt, student and community activist, Napier University, UK
 32. Simona & Ramona, performance art duo, Bucharest, Romania
 33. Dr Anne Mulhall, Director, Centre for Gender, Culture & Identities, University College Dublin
 34. Sonja Dolinsek, PhD candidate, University Erfurt (Germany)
 35. Kolja Sulimma, Engineer, Frankfurt (Germany)
 36. Dr Kate Hardy, Lecturer in Work and Employment Relations, University of Leeds (UK)
 37. Margaret Corvid, sex worker and writer (UK)
 38. Dr Agata Dziuban,Faculty Member, Jagiellonian University, Krakow (Poland)
 39. Roxana V, sex worker (Romania/Hungary)
 40. Dr Heidi Hoefinger, Gender/ Sexuality Studies, Institute of South East Asian Affairs, (Thailand)
 41. Magne Pihl, Socialworker, Copenhagen, Denmark
 42. Sarah Jenny Bleviss, M.P.S., co-founder and organizer, Sex Workers Outreach Project – New York City (SWOP-NYC), member, U.S. Women and PReP Working Group and U.S. Center for Sex Work Research and Policy (USA)
 43. Derek J. Demeri, South Jersey Regional Director, New Jersey Red Umbrella Alliance
 44. Janet Duran, North Jersey Regional Director, New Jersey Red Umbrella Alliance
 45. Amber Dawn, former sex worker, educator and author, Vancouver, Canada
 46. Ekaterina, sex-worker, Russia, Spain, France, Norway, Sweden, Belgium, Finland, Italy
 47. Jury Kalikov, The Head of AIDS Information & Support Centre, Tallinn, Estonia
 48. Stefanie Lohaus, Journalist, Missy Magazine, Germany
 49. Alex Cooper, MA Critical Gender Studies, USA
 50. Dafna Rachok, co-editor, Political Critique Ukraine, Kyiv, Ukraine
 51. Rachel Carlisle, Sex Worker, Volunteer Member SWOP Denver
 52. Toni Mac, sex worker, activist with SWOU, London, UK
 53. Remi Soileau, Sex Worker, New Orleans, USA
 54. Sabrina Chap – Writer, Musician and Mental Health Activist
 55. Minerva Valenzuela. Former sex worker, Cabaret artist. Mexico.
 56. Professor Paul Braterman, MA, DPhil., DSc
 57. Helga Pregesbauer, Writer,Vienna
 58. Emy Fem-Sexworker, performer and Sexworkactivist-berlin, germany
 59. Marlon Taylor, President Sex Work Association of Jamaica
 60. Emily Kissner, MAT, Former Volunteer, Veronica’s Voice, Kansas City, KS,USA
 61. Katherine Koster, Director of Communications – Sex Workers Outreach Project – USA
 62. Shira Hassan, MSW, former sex worker and past Executive Director of Young Women’s Empowerment Project, Chicago, IL
 63. Daniela Danna, researcher at the University of Milan, Italy
 64. Tanuja Jagernauth, former Board Member and adult ally with Young Women’s Empowerment Project
 65. Cyd Nova, Programs Director at St James Infirmary, San Francisco, CA sex worker and transgender activist, USA
 66. Ronald Weitzer, Professor of Sociology, George Washington University, USA — research on sex work in the USA and internationally, expert testimony, author of two books and many scholarly journal articles on prostitution, pornography, and human trafficking
 67. Seth Holmes, PhD, MD, Martin Sisters Endowed Chair Assistant Professor, University of California Berkeley, USA
 68. Alice Calin, writer, Romania
 69. Brigitte Obrist, Ex-Seworker, Switzerland
 70. Sharon Oselin, PhD, Assistant Professor of Sociology, University of California, Riverside
 71. Lindsay Roth, MSW, Sex Worker, Board Chair of Sex Workers Outreach Project -USA
 72. Borche Bozhinov, male sex worker, Macedonia
 73. Ntokozo Yingwana, sex worker rights scholar-activist, Global Network of Sex Work Projects (NSWP) Africa Correspondent (South Africa)
 74. Jenny Webber GMB member, Ruskin College
 75. Marjan Wijers, MA, LL.Mresearcher, consultant and trainer human rights and human trafficking, former president of the European Experts Group on trafficking in human beings, established by the European Commission, Utrecht, The Netherlands
 76. Alicja Palecka, sociologist, Warsaw, Poland
 77. Jody Paterson, communications strategist and former executive director of Peers Victoria, Victoria, B.C., Canada
 78. Charna Albert, BA University of Chicago, Public Health Researcher
 79. Ralston Beckford
 80. Blake Nemec, Former Sex Worker, Chicago, Illinois
 81. Giulia Garofalo Geymonat, PhD, Researcher, University of Lund, Sweden
 82. Kerry Porth, former Sex Worker, Independent Researcher, Chair, Pivot Legal Society, Vancouver, Canada
 83. Meg Munoz, Former Sex Worker and Domestic Sex Trafficking Survivor, Founder of Abeni (CA)
 84. Anna Marya Smith, journalist, performing artist, sex worker, Triple X society co-director, Vancouver B.C.
 85. Laura Dilley, Executive Director PACE Society, Vancouver, Canada.
 86. Daniel Rodriguez, Director SWOP Los Angeles, Community Organizer HOOK Online, current sex worker
 87. Dr Calum Bennachie, Programme and Operations Co-ordinator, New Zealand Prostitutes Collective
 88. Manta Alexandra, PhD student, CEU
 89. Dr. Paul J. Maginn, Programme Co-ordinator (Urban/Regional Planning), University of Western Australia.
 90. Tara Birl , Former Board Chair, Sex Workers Outreach Project
 91. Carol Leigh, Sex Worker Rights Activist
 92. Erica Magenta, sex worker and youth-focused peer educator at Respect Inc, Queensland, Australia
 93. Nandita Sharma, Associate Professor of Sociology, University of Hawaii at Manoa, Honolulu, Hawaii
 94. Michelle Aldrich, retired meeting planner, Original Coyote Member, San Francisco, CA
 95. Carolina M. Ramos, Esq, Human Rights Attorney
 96. Lissa M. Knudsen, MPH, New Mexico Health Policy Advocate
 97. Pardis Mahdavi, Associate Professor of Anthropology, Pomona College, Los Angeles, California
 98. Adrien Lawyer, Co-Director, Transgender Resource Center of New Mexico
 99. Erica Elena Berman, current sex worker, director of SF Bay Area Sex Worker Film and Art Festival, and founder and director of Whore’s Bath, a sex worker only healing arts project.
 100. Dan Bigg, Director, Chicago Recovery Alliance, Chicago IL, USA.
 101. Dr. Maria Wersig, Hannover University of Applied Sciences and Arts, Germany
 102. Liz Hilton Empower Thailand
 103. Marianne Schweizer, coordinatrice ASPASIE, Switzerland
 104. Almuth Waldenberger, sex work historian and anthropologist, Vienna
 105. Justyna Struzik, sociologist, Jagiellonian University, Kraków, Poland
 106. Dennis van Wanrooij, programme associate, Red Umbrella Fund (NL)
 107. Shane Anthony Petzer C.S.A.W (SA), M.D.O. Ashoka Fellow, MA Student
 108. Sylvie Mathys, lawyer, Présidente Association Boulevards, Geneva, Switzerland
 109. Sarah Kingston, Lecturer in Criminology, The University of Lancaster & Sex Worker Support Volunteer Streetlink Preston, UK
 110. Mistress Geneva active worker and volunteer support for Aspasie Geneva Switzerland
 111. Holger Fehmel,lawyer,Germany
 112. Olivia Benyoussef, programme officer, prévention et formations, Groupe sida Genève, Switzerland
 113. Ruxandra Costescu, researcher, non-academic feminist, Bucharest, Romania
 114. Petra Timmermans, (ex)sex worker, activist, lecturer on sex work policies in the Netherlands, member of SWexpertise, Amsterdam, The Netherlands
 115. Wuddri Rim, Aids Hilfe Bern
 116. Borislav Gerasimov, Communications officer, La Strada International and Global Alliance against Traffic in Women, Amsterdam, The Netherlands
 117. Anna Ratecka, Faculty Member, Jagiellonian University, Krakow (Poland)
 118. Neil Howard, Marie Curie Fellow, European University Institute
 119. Sandro Cattacin, professor, Institute for sociological research, University of Geneva
 120. Sherry HUI, activist, Executive Officer, JJJ Association(HK).
 121. Gudrun Greb, coordinator of ragazza e.V. Hamburg, Germany
 122. Christian Groes-Green, Anthropologist, Associate Professor, Roskilde University, Denmark
 123. Jo Vearey, Associate Professor, University of the WItwatersrand, South Africa
 124. Pippa Grenfell, Research Fellow, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
 125. Paula Riedemann, Project Coordinator, Ban Ying Coordination and Counselling Center against Trafficking in Persons, Berlin, Germany
 126. Jenny Coetzee, Co-Head of Prevention in Key Populations, Perinatal HIV Research Unit, Soweto, South Africa and Medical Research Council of South Africa National Health Scholarship PhD Candidate.
 127. Theodora Becker, PhD Student and Sex Worker, Berlin Germany
 128. Amalia Jurj, social work student, Romania
 129. Dr. Katherine Allison, Politics, University of Glasgow, UK
 130. Nicola Mai, Professor of Sociology and Migration Studies, London Metropolitan University, UK
 131. Ine Vanwesenbeeck, Professor of Sexual Development, Diversity and Health, Utrecht University; and Senior Advisor at Rutgers, Knowledge Centre for Sexual and Reproductive Health and Rights, Utrecht, the Netherlands
 132. Kohoutek, private
 133. Dr Richard de Visser, University of Sussex , UK
 134. Laura Oso, Professor of Sociology, Universidade da Coruña, Spain
 135. Noëmi Landolt, Journalist, Zurich Switzerland
 136. Onkokame Mosweu, Male Sex Worker, BA (Hons) Law and Research, Botswana, Africa
 137. Steen Schapiro, filmmaker, spokesperson for Seksualpolitisk Forum / Forum for sexual politics, Denmark
 138. Eini Carina, screenwriter and feminist activist, Denmark
 139. Sylvie Mathys, attorney, President of Boulevards, an association aiming to defend and promote the rights of street sex workers , Geneva, Switzerland
 140. Daniel Seiler, President European Lesbian and Gay Manager Association
 141. Sharlene Kessna-Duncan, Nurse/Project Coordinator.Parish HIV/AIDS Association. Jamaica,working with sex workers
 142. Nadia van der Linde, Coordinator, Red Umbrella Fund, the Netherlands
 143. Linda Kristiansen, Selfemployed, member of Seksualpolitisk Forum / Forum for sexual politics, Denmark
 144. Ashit BK, President, Young Professional Development Society Nepal (YPDSN), PO Box 19243, Kathmandu, Nepal.
 145. Dr Tuppy Owens (Sex Therapist)  of the TLC Trust where Disabled Men and Women find Responsible Sexual Services
 146. Marie Bruvik Heinskou, Assistant Professor, Department of Sociology, University of Copenhagen; Denmark
 147. Ursula Probst, Anthropologist, Berlin, Germany
 148. Erman Dolmacı, Queer Cyprus Activist, Cyprus
 149. Ida Lobba-Schönfeldt, Streetworker, Hamburg, Germany
 150. Lina María Pinzón Ruiz, Fitnesstrainer, Hamburg, Germany
 151. Gladys Adriana Becerra, Lawyer and Independent Researcher,  MA in Critical Gender Studies, Colombia
 152. Gosia Stachowiak, outreach worker, Hamburg, Germany
 153. Valentina Duelli, Student
 154. Derya Buket, Istanbul, Graphic Designer
 155. Dr. Melinda Chateauvert, University of Pennsylvania, author, Sex Workers Unite! A History of the movement from Stonewall to SlutWalk
 156. Alexandre Teixeira, Psychologist and PhD Researcher Porto University (Portugal).
 157. Dr Sharron A. FitzGerald, Academic, Munich, Germany
 158. Fabienne Freymadl, Sexarbeiterin, Politische Sprecherin, Berufsverband für erotische und sexuelle Dienstleistungen e.V., Berlin, Germany
 159. Martine Collumbien, Senior Lecturer in Sexual Health Research, London School of Hygiene and Tropical Medicine, UK
 160. Mark Gordon, Secular Activist, Switzerland
 161. Nanna W. Gotfredsen, director, Gadejuristen // The Danish Street Lawyers, Copenhagen, Denmark
 162. Giovanna Gilges, MA Gender Studies, Germany
 163. Dr. Jill McCracken, University of South Florida St. Petersburg; SWOP-Tampa Bay, USA
 164. Yiğit AYDIN, sex worker, activist, Glasgow-SCOTLAND
 165. Ewelina Ciaputa, sociologist, Kraków, Poland
 166. Anne Wizorek, Consultant, Author, Feminist activist, Berlin, Germany
 167. Dorothee Schmidt, Historikerin, Germany
 168. Holly Richardson, Massachusetts, USA
 169. Dr Zuzanna Dziuban, research fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Austria
 170. Anna Forbes, MSS, Maryland, USA
 171. Lizzie Seal, Senior Lecturer in Criminology, University of Sussex
 172. Emre Busse, Curator & Director, Berlin, Germany
 173. Bo Jensen, M.Sc. and scholar in the history of prostitution, Denmark
 174. Tamara O’Doherty, PhD Candidate, Simon Fraser University, Vancouver, BC, Canada
 175. Semih Togay, student, istanbul- TURKEY
 176. Fabio Casagrande,M.A. Social Work , Lecture,  Hamburg University of Applied Sciences, Fakulty of Business & Social Sciences, Department Social Work, Germany
 177. CARRÉ Jean-Michel, film director
 178. Ferhat YILDIZ, LGBTI Rights activist, sex worker, ISTANBUL, TURKEY
 179. Elisa Ludwig, Project Manager, LEFÖ-IBF (Intervention Center for Trafficked Women), Vienna Austria
 180. Eylül Yıldız, trans* sex worker, Eskişehir-TURKEY
 181. Dilara Akarcesme, student, editor at HOSI Salzburg (Homosexual Initiative), Salzburg, Austria
 182. AV Flox, writer, California, United States
 183. Njáll Hvalreki, writer, former programmer for Sexworker CC-debit systems, Germany.
 184. Megan Grime, researcher, Decision Science, Strathclyde University, Scotland.
 185. Gregory Mitchell, PhD Assistant Professor of Women’s, Gender and Sexuality Studies,
 186. Williams College, Williamstown, MA, USA
 187. Julie Ruvolo, Editor, Red Light Rio project, Rio de Janeiro, Brazil
 188. Kerwin Kaye, Assistant Professor of Sociology, Wesleyan University, Middletown , CT, USA
 189. Katrina Pacey, Executive Director, Pivot Legal Society
 190. Ellen Berger, alternative Körperwahrnehmung,Seminare, Deutschland
 191. Katharina Beclin, Assistant Professor for Criminology, University of Vienna
 192. Lorena Jaume-Palasí, Political Philosophy, Ludwig-Maximilians University, Munich, Germany
 193. Carla Corso  sex worker and  writer, President Comitato per i Diritti Civili delle Prostitute Pordenone, Italy
 194. Pia Covre sex worker founder of Comitato per i diritti Civili Delle Prostitute, Pordenone, Italy
 195. Dr. Emily van der Meulen, Associate Professor, Department of Criminology, Ryerson University, Canada
 196. Dr. Robert Heynen, Assistant Professor, Department of Communication Studies, York University, Canada
 197. Mag. Julischka Stengele, former sex worker, artist, activist and writer, Vienna, Austria
 198. Flavio Lenz Cesar, journalist, Davida, Rio de Janeiro, Brazil
 199. Friederike Strack, sociologist, Hydra and Davida, Berlin, Germany
 200. Dr Zuzanna Dziuban, research fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Austria
 201. Dr. Svati P. Shah, Associate Professor, Department of Women’s, Gender and Sexuality Studies, University of Massachusetts, Amherst
 202. Petra Östergren, PhD student, Social Anthropology, Lund University, Sweden
 203. Nicole D. McFadyen, PhD(c), Social Anthropology, York University, Canada
 204. Daniel Seiler, Director, Swiss Aids Federation, Switzerland
 205. Ralf Neugebauer, Jurist, Cologne, Germany
 206. Ray Lam, Male Sex Worker, China
 207. Liliane Maury Pasquier, MP; Switzer
 208. Carla Sabrina Marenco, Venice, Italy
 209. Kay Garnellen, sexworker Berlin
 210. Camelia Badea, anthropologist, Romania
 211. Alexandra Oliveira, Professor at University of Porto (Portugal)
 212. Fiona Gilbertson,
 213. Kristen DiAngelo, Executive Director Sex Workers Outreach Project, Sacramento, CA, USA
 214. Christine Nagl, Österreich
 215. Rainer Pommrich, teacher, Germany
 216. Andray Patterson- Volunteer- Guyana Sex Work Coalition.
 217. Jordan Flaherty, Television Producer, TeleSUR English News Network
 218. Simon Kowalewski, speaker for equalisation, Pirate faction, Berlin Parliament
 219. Laura Lee, Sex worker and sex workers’ rights advocate, Sex Workers Alliance Ireland
 220. Cracey Fernandes- Co- Chairman Guyana Sex WOrk Coalition
 221. Patrick Lalor – Human Rights Advocate and Sex Work Projects Supporter.
 222. Olena Tsukerman (former sex worker, Ukraine)
 223. Raven Bowen, MA (crim)-Program Manager SPACES Project, University of British Columbia, Canada
 224. Annalee Lepp, University of Victoria and GAATW Canada
 225. Molly Merryman, Ph.D., Associate Professor of Sociology and Coordinator of LGBT Studies, Kent State University, United States
 226. Stephanie Klee, sexworker, Berlin/Germany
 227. Jasna Lisha Strick, author, feminist activist, Berlin, Germany
 228. Matteo Torcinovich,  Venice, Italy
 229. JM Kirby, Human Rights Advocate, New York, USA
 230. Jennifer Tyburczy, Ph.D., Assistant Professor of Feminist Studies and Director of LGBTQ Minor,, University of California, Santa Barbara, United States
 231. Karen Gardiner, Former sex worker, Sex Workers Outreach Project New York
 232. Daniel Hellmann, artist & sex worker, Berlin, Germany
 233. Quentin Barthassat, student social science, Lausanne, Suisse
 234. Isabelle Johansson, PhD-candidate, Lund University, Sweden
 235. Rev. Elder Pat Bumgardner, Global Justice Institute and Metropolitan Community Churches
 236. Lena Morgenroth, sex worker, Berlin, Germany
 237. Helga Amesberger, social scientist, Institute of Conflict Research, Vienna
 238. Jan Glogau, student, Potsdam, Germany
 239. Dr. Mithu M. Sanyal, author and broadcaster, Germany
 240. Charlotte Jahnz, student, Germany
 241. Roos Schippers, sex worker, member of SWexpertise, Netherlands
 242. Andrea Knabe-Schönemann, certified business manager, Berlin
 243. Sven Gramstadt, PhD candidate, Humboldt-Universität zu Berlin, Berlin, Germany
 244. Lene tymoshenko, former sexworker Berlin germany
 245. Paula Marija Balov, student, feminist activist, Berlin, Germany
 246. Raik Lorenz, student, Leipzig, Germany
 247. Melissa Gira Grant, journalist and author, former sex worker, New York, United States
 248. Eve Rickert, author and entrepreneur, Canada
 249. Franklin Veaux, author, United States
 250. May-Len Skilbrei, Professor Department of Criminology and Sociology of Law, University of Oslo, Norway
 251. Boughalem Faterha Suisse
 252. Rhett Epler, M.A. University of Wyoming
 253. Gus Grannan, harm reductionist and member of SWOP-Philadelphia, USA
 254. Hans Christian Voigt, sociologist, human rights activist in Vienna, Austria
 255. John Michael Lopez, social activist, Germany/USA
 256. Kristy Choi, German Academic Exchange Service (DAAD) Fellow, Berlin, Germany
 257. A.D. Burns, author, RWA, RRWA,Missouri, United States
 258. J. C. Maia, author, therapist, Ponta Delgada, Portugal
 259. Jean Mabbs, proofreader and editor, UK
 260. Cassandra Damm, LCSW, Chicago, IL
 261. Arthur Paris, Chicago, IL
 262. Kelli Dorsey. former Executive Director of Different Avenues, Washington, DC, USA
 263. Jane Deaux, Sex Workers Outreach Project, New Orleans Chapter
 264. Louise LO, Female Sex Workers Outreach Officer, JJJ Association, HK
 265. Cynthia Rothschild, Independent activist and former AIUSA Board Member, New York, USA
 266. SWexpertise 21.NL, Dutch Platform for the Improvement of the Position of Sex Workers, The Hague, The Netherlands.
 267. SHOP, The Hague, The Netherlands
 268. M.A. Scali, Manager of SHOP The Hague, The Netherlands
 269. Kristina Mahnicheva, the member of Tais Plus, strong ally, Kyrgyzstan
 270. Dr Matthew Weait, Professor of Law and Policy, former member, Technical Advisory Group, Global  Commission on HIV and the Law, London, United Kingdom.
 271. Christian Klein, liberal politician, Luxembourg
 272. Johanna Weber, Germany, Berlin – Sexworker and politcal spokeswomen of German Sexworker Organisation BesD
 273. Dr. Fuensanta Gual, sex workers support committee, CATS Spain
 274. Giuliana Gilges-Richards, text trainee, Germany, Düsseldorf
 275. Jennifer J. Reed, Sociology Ph.D. Candidate, University of Nevada-Las Vegas, USA
 276. Dr. LUK Kit-ling, Lecturer, Hong Kong Community College, The Hong Kong Polytechnic University – teaching gender and sexuality subjects and working on research on sexuality education
 277. Frankie Mullin, journalist, London, UK
 278. J. Lange, Germany
 279. Marta Zoppetti, Venice, Italy
 280. Emiliano Cibin, graphic designer, Venice, Italy
 281. Julia Stempel, tantric bodywork, Cologne Germany
 282. Aya de Leon, novelist, lecturer African American Studies Dept. UC Berkeley, California, USA
 283. Kendy Yim, Hong Kong
 284. Daughtie Ogutu-African Sex Workers Alliance- Regional Coordinator -Africa
 285. Anna Bongiovanni- Minneapolis MN United States
 286. Melanie Schwarz, Sexworker,  Bielefeld, Germany
 287. Phelister Abdalla – Kenya Sex Workers Alliance (KESWA)
 288. Gábor Szegedi – Research Fellow, Vienna Wiesenthal Institute for Holocaust Studies, Vienna
 289. Franco Boldini operatore sociale – Modena – Italia
 290. Birgit Sauer, Professor of Political Science, University of Vienna
 291. Cristiano Berti,  artist, Jesi, Italy
 292. Pieke Biermann, former sex worker, writer
 293. Christa Ammann, Social Worker, Member of the legislative council of Berne, Switzerland
 294. Soraya Simoes, Federal University of Rio de Janeiro (UFRJ)
 295. Observatório da Prostituição – Universidade Federal do Rio de Janeiro
 296. Casper Hunnerup Dahl, part-time lecturer, University of Copenhagen, Ph.D.
 297. Hazwany binti Jamaluddin, statistician, Kuala Lumpur, Malaysia
 298. Mariska Majoor, (ex) sex worker, Amsterdam, the Netherlands
 299. Tamara Vukasovic, ASTRA – ANti Trafficking ACtion Serbia
 300. Marija Andjelkovic, ASTRA Anti Trafficking ACtion Serbia
 301. Ivana Radovic, ASTRA Anti Trafficking ACtion, Serbia
 302. Cynthia El Khoury, MPH, Lebanon
 303. Philipp Oelwein, IT Consultant, Hamburg
 304. Elouise Abandon, Sexworker, Stuttgart, Deutschland
 305. Chiara Bertone, Associate Professor in Sociology of Culture, Univ. Eastern Piedmont, Italy
 306. Jad Adams, Historian, UK
 307. Antonella Ciccarelli, operatrice sociale, MIT (Movimento Identità Transessuale), Bologna, Italy
 308. Francisco Majuelos Martínez, Antropólogo, Universidad de Almería, España.
 309. Stefan Lucke, M.A., PhD Student of Human Sexuality, San Francisco, USA
 310. Alexander Hofmann (Germany)
 311. Veronika-Maria Schmid, accountant, Munich, Germany
 312. Nadine Schreiterer , Sozialpädagogin, München
 313. Sabine Skutella, social worker, Munich, Germany
 314. Erin Sanders-McDonagh, Senior Lecturer in Sociology, Middlesex University, London, UK
 315. Tomer Barnea, PhD candidate at the Université de Genève, Switzerland
 316. Maria Michalski, Social Worker Munich, Germany
 317. Andrés Sarabia, PhD, Central European University, Hungary
 318. Marlon Lacsamana, Filipino Migrant Rights Advocate, The Hague, Kingdom of the Netherlands
 319. Mario Di Martino – Divergenti Festival internazionale di cinema trans – Bologna, Italy
 320. Marija Jozic, social worker, St. Gallen, Switzerland
 321. Niilas Helander, Artist, Berlin
 322. Cecilie Lolk Hjort, former sex worker, writer, Copenhagen, Denmark
 323. Iadrina, social worker, Frankfurt(Oder)/Berlin, Germany
 324. Christiane Perregaux, Université de Genève (Switzerland)
 325. Loris Fuschillo, Vicenza
 326. Artiom Zavadovschi, LGBT activist, Republic of Moldova
 327. Claire Hayward, PhD Student, London
 328. Agnès Boulmer, Everybody’s Perfect Film Festival, Geneva, Switzerland
 329. Jelena Seidel former sex worker, Copenhagen Denmark.
 330. Nicolás Acosta, PhD Student, Cultural Anthropology. Oulu, Finland
 331. Porpora Marcasciano, ex sex worker and President of M.I.T. Movimento Identità Transessuale, Bologna, Italy
 332. Sara Manfredi, Bologna, Italy
 333. Rayna Dimitrova, coordinator of outreach work, Bulgaria
 334. Boysan Yakar, LGBTI Rights Advocate, Mayoral Advisor – District Municipality of Şişli, Istanbul, Turkey
 335. Kendy Yim, Hong Kong
 336. Thierry Moosbrugger, roman-catholic theologue, basel, Switzerland
 337. Sara Thapa Magar,Young Key affected Population (YKAP Nepal)-Program Coordinator
 338. Nicole Sanner, Sexworkerin, Düsseldorf-Germany
 339. Dr. Sumeeta Hasenbichler, Frau und Arbeit, Salzburg, Austria
 340. Ali Channon, Programme Officer in GBV and Sexual Diversity Rights, Johannesburg, South Africa
 341. Easthertrans, sexworker, the Netherlands
 342. Annie Tidbury, former Women’s Officer at University College London Union, UK
 343. Rita Alcaire, PhD Researcher in Human Rights and member of the Portuguese Network on Sex Work
 344. Michaela Engelmaier, Soziologin, Beratungsstelle f. Sexarbeiterinnen, Graz Austria
 345. Salome Kokoladze, Philosophy MA, Central European University, Batumi, Georgia/Budapest, Hungary.
 346. Chi Adanna Mgbako, Clinical Professor of Law and Director of the Walter Leitner International Human Rights Clinic, Fordham University School of Law School, New York. Author, To Live Freely in This World: Sex Worker Activism in Africa (NYU Press)
 347. Maaike van Groenestyn, SHOP/Spot 46, The Hague, The Netherlands
 348. Denise Tomasini-Joshi, attorney working in philantropy, New York
 349. Professor Ulrike Lembke, Law Faculty, University of Hamburg, Germany
 350. Sarah Oughton, citizen journalist, UK
 351. Joel Quirk, Associate Professor, University of the Witwatersrand
 352. Golde Carlsson, co-foundress Berufsverband erotische und sexuelle Dienstleistungen e. V., executive chairwoman at Lilith e. V. (i. G.), sex worker peer education project in the course of formation, Bielefeld, Germany
 353. Christiane Howe, researcher, Humboldt University of Berlin, Germany
 354. Mark Pendleton, Lecturer, School of East Asian Studies, The University of Sheffield
 355. Mareen Heying, historian, Ruhr-University Bochum/Università di Padova
 356. Anne Dölemeyer, researcher,Leipzig University, Germany
 357. Ghiwa Sayegh, Editor in Chief of Kohl: a Journal for Body and Gender Research, Lebanon
 358. Anne Burgmer, roman-catholic theologian, switzerland
 359. Weronika Justyńska, LGBTQ activist [NGO: Factory of Equality], Łódź, Poland
 360. Arianne Shahvisi, Lecturer in Ethics and Medical Humanities, Brighton and Sussex Medical School
 361. Irina Krause, social worker, Erfurt, Germany
 362. Kiesia Carmine, sex worker, Berlin / New Zealand
 363. Irina Stiop, Beratungsstelle f. Sexarbeiterinnen,Graz, Austria
 364. Natascha Wey, Switzerland
 365. Helga Bilitewski, Aktivistin, Berlin, Germany
 366. Astrid Gabb, Social Worker, Germany
 367. Amy, former sex worker, Scotland
 368. Anastacia Ryan, PhD researcher, University of Glasgow, UK
 369. Jan Lis, researcher, Heinrich Heine University Düsseldorf, Germany
 370. Estelle Pralong, Genève, Suisse
 371. Laurens Buijs, University of Amsterdam, Netherlands
 372. deema kaedbey, PhD in gender and sexuality studies, Kohl: Journal for Body and Gender Research, Lebanon
 373. Zohra Moosa, The Netherlands
 374. Béatrice Aebersold, Bern, Switzerland
 375. Y. Spada, transgender rights activist, Berlin, Germany
 376. Arikia Millikan, Founder and EIC of LadyBits, Brooklyn, New York, USA
 377. Barbara Zwahlen, Bern, Switzerland
 378. Lawrence Mamabolo, Registered Counsellor:. independent/private practice. South Africa
 379. B. Herzog, Social Worker, Leipzig, Germany
 380. Cemil Inangil, social worker, Munich, Germany
 381. Dirk Schuck M.A., Political scientist, University of Leipzig, Germany
 382. Dearbhla Quinn, Student of Equality Studies, University College Dublin
 383. Nicolas Barnes, Sex Worker & Nurse, Belgium.
 384. Jasper Lenderink, Consultant sustainability, Amsterdam, Netherlands
 385. Jenny Olaya-Peickner,Social Worker, Vienna, Austria
 386. Sally Armstrong, Housing Professional and Sex Worker Ally, UK
 387. Moriah Oxnard, Nurse, New York, NY
 388. Marie-Eve Volkoff-Peschon  retraitée  Geneva Switzerland
 389. Marianne Jonker, Swexpertise, Amsterdam, Netherlands
 390. Norma Jean Almodovar Sex worker rights activist Los Angeles CA
 391. Alexandra Holmes, MA student, Freie Universitaet, Berlin
 392. Amanda Mercedes Gigler, Director of Philanthropic Partnerships and Communications, Mama Cash, Amsterdam, Netherlands
 393. Lady Tanja Hamburg Sexworker, Germany
 394. Maria K. Powell, JD, LLM, Sex Worker Advocate and Articling Student, NB, Canada
 395. Soraya Silveira Simões, Anthropologist, Professor Instituto de Pesquisa e Planejamento Urbano e Regional- IPPUR-UFRJ, Rio de Janeiro, Brazil
 396. Jess Rousse, cleaning lady, France
 397. Pietro Saitta, researcher and lecturer in Sociology, University of Messina (Italy)
 398. Heather Berg, PhD Candidate, Santa Barbara, CA
 399. Shaun Kirven, Human Rights Activist, Kathmandu Nepal
 400. Jack Harrow, author/human, Seattle, WA
 401. Melisa Stephen, BA Northwestern University, activist
 402. Elene Lam, activist , Canada
 403. Hella Dee, sex worker (NL)
 404. Faika El-Nagashi, Human Rights Activist, The Green Party Vienna
 405. Marissa Ram, Esq., LGBTQ Rights and Immigration Attorney, New York, New York, USA
 406. Olaf Göbel, Tantra-Massage-Teacher, Velbert, Germany
 407. Marina Kronkvist, Sexsibilitycoach, Founder of Ritual Play, Finland
 408. Suzanne B Seltzer, The Seltzer Firm, PLLC, NY, NY USA
 409. Annie Temple, Sex Worker, The Naked Truth, Surrey BC Canada
 410. Frannie Blew Velvet, Sex Worker/Performance Artist, Liberty, Tennessee, USA
 411. Frank Cipriani, Activist, Florida, USA
 412. Erika S. Becker, Frankfurt/Main, Germany
 413. Flora Pagan, social services worker, Victoria BC, Canada
 414. Anne Lieberman, Program Officer, Sexual Health and Rights, American Jewish World Service, NY,NY
 415. Ana Mohr, outreach worker, CARUSEL, Romania
 416. Dr. Marian Ursan, Executive Director, CARUSEL, Romania
 417. Dr. Susanne Dodillet, Gothenburg University, Sweden
 418. Niina Vuolajarvi, PhD student, University of Eastern Finland & Rutgers University, United States
 419. Agnes Foldi,Human Rights Activist, Hungary
 420. Matilda Bickers, SWOP-PDX, STROLL, SWOC Portland, Portland, OR, USA
 421. Sunny Maguire, LCSW, NYC
 422. Niamh Brown, PhD Student, University of Glasgow, United Kingdom
 423. Anushka Aqil, Public Health, GA, USA
 424. Marlen Löffler, PhD candidate, University Frankfurt/Main (Germany)
 425. Mathilde Bouvard, Artist, Bretagne France
 426. Chris Atchison, Research Associate, University of Victoria, Canada
 427. Jessica Whitbread, AIDS Activist, Toronto, Canada
 428. Alice Iancu, Lecturer, Romania
 429. Patrick John Burnett, PhD Candidate, University of British Columbia, Canada
 430. Catherine Fertel, feminist and activist with the LGBTQ Task Force to Undo Mass Incarceration & Institutional Racism, Woodstock, NY, USA
 431. Frands Sørensen, Denmark
 432. Ahi Wi-Hongi, Community Liaison at New Zealand Prostitutes’ Collective, ONTOP – Ongoing National Transgender Outreach Project, Sex Worker. Wellington, Aotearoa/New Zealand
 433. Raviva Hanser, Program Associate, Sexual Health & Rights, American Jewish World Service
 434. LiLi K. Bright, UK
 435. Noemi Katona, PhD student, Humboldt University, Berlin (Germany)
 436. Dee-Amela Conti, Secretary of Respect Inc, Australia
 437. Sara Regensburger, Archaeologist and activist, CT, USA
 438. Paulo Anjos, Social Worker, Portugal
 439. Maria Lobo, Psychologist, Portugal
 440. Elizabeth Pride, paralegal, Philadelphia, PA, USA
 441. Teresa Dobney, Health Resource Specialist, Volunteer at Project Safe, Philadelphia, PA, U
 442. Rebecca Hiles, The Frisky Fairy Sex Education and Coaching, Sex Worker, Herndon, VA US
 443. Juhu Thukral, Esq, Human Rights Lawyer and Advocate for Women and LGBTQ People, USA
 444. Florrie Burke, Consultant and Chair Emeritus, Freedom Network USA
 445. Sealing Cheng, Associate Professor, The Chinese University of Hong Kong, Hong Kong.
 446. Tessa de Ryck, human rights worker and trainer, Indonesia
 447. Magdalena Simstich, Gender Student, sw & Activist, Germany
 448. Ulrike Rothe, NRW, Sexarbeiterin
 449. Leyla Safta-Zecheria, PhD Candidate, Central European University Budapest
 450. Agnieszka Walendzik-Ostrowska, PhD, Poland
 451. Dr. Elisabeth Greif, Johannes Kepler University Linz, Austria
 452. Rhoda Tretow, Feministisches Institut, Hamburg
 453. Dr. Meike Lauggas, university lecturer and freelance counselor, Vienna
 454. Karina Laursen, prosex forum member, Denmark
 455. Fiona Montagud, Calala Fondo de Mujeres, España
 456. Sinem Hun, Human Rights Lawyer, Turkey
 457. Nihan Erdoğan, Human Rights Lawyer,Turkey
 458. Evelyn Probst, Psychologist, Vienna/Austria
 459. Eva Kaufmann, Councelor, Austria
 460. Christien Rijks, social worker for sex workers, SHOP, The Hague, The Netherlands
 461. Jo Bindman, former activist, UK
 462. Ferenc David – Biopolitics expert, Hungary, Budapest
 463. Laura María Agustín, UK, Sweden, Spain
 464. Petra Gugler, Graz, Österreich
 465. Ovidiu Anemtoaicei, PhD, HECATE Publishing House, Bucharest, Romania.
 466. Pia Poppenreiter, Entrepreneur, Berlin, Germany
 467. Adina Manea, Programmes Director, Youth for Youth Foundation, Romania
 468. Dr Kathryn McGarry, Centre for Rights, Recognition and Redistribution, Maynooth University, Ireland
 469. Dr Soma Roy, Ph D,Research Officer,Durbar Mahila Samanwaya Committee,Kolkata, West Bengal, India
 470. Catherine Stephens, sex worker for 15 years
 471. Mónica Aragonés Padilla, Sociologist,Barcelona, Spain
 472. Jessica Cusell Fernández, Barcelona Spain
 473. Leila Ghorbel, Translator, Barcelona, Spain
 474. Przemysław Hasiński, Łódź, Polska
 475. Andrés Lekanger, outreach worker, PION, Norway
 476. Morten Sortodden, sexworkers rights activist, PION, Norway
 477. Monica Clef, board member PION, Norway
 478. Jean Cristal, board member, PION, Norway
 479. Kristin (workname), sexworker, Norway
 480. Alexandra (workname), sexworker, Norway
 481. Emilie (sexworker), sexworker, Norway
 482. Camilla Winther-Griffenfeldt, activist, Norway
 483. Mr. $,  male sexworker, Oslo, Norway
 484. Mr. Tony, male sexworker, Oslo, Norway
 485. Mr. AMIR, male sexworker, Oslo Norway
 486. Rico, male masseur and sexworker, Oslo, Norway
 487. Mr. Marco, male sexworker, Norway
 488. Miss Jeanette, female sexworker, Norway
 489. Miss Donna, transexual sexworker, Norway
 490. Paramita Chowdhury,Project Coordinator,Amra Padatik, DMSc, Kolkata India
 491. Esther Wortmann-Knoth, communication consultant, Germany
 492. Abhijit Lodh , Program Coordinator,Durbar Disha Mahila Griha Sramik Samanwaya Committee,Kolkata,West Bengal India.
 493. Sergio Lo Giudice, italian MP, Italy
 494. Jessica Cusell Fernández Barcelona
 495. Ratan Dolui, Assistant Secretary,Amra Padatik,organisation of the children of sex workers,DMSC,Kolkata,West Bengal, India.
 496. Puja Roy, Director,TI DMSC, Kolkata,West Bengal India.
 497. Letonde Hermine Gbedo, cultural mediator , Etnoblog Interculural association, Trieste, Italy
 498. Rama Debnath, Outreach Worker, working in the organisation for the last 14 years of DMSC, West Bengal India.
 499. Mampi Halder, Amra Padatik, Kolkata,West Bengal, India,
 500. Sampa Basak, Amra Padatik, Kolkata,West Bengal, India.
 501. Stefanie Grabatsch, BASIS-Projekt Hamburg, Germany
 502. Momita Naskar, Secretary, Durbar Disha, Kolkata, India
 503. Baby Naskar, President, Durbar Disha Kolkata West Bengal.
 504. Sintu Bagui, Secretary Anandam, Balaram dey Street, Kolkata, West Bengal, India
 505. Antonella Ius, ideadestroyingmuros, Italy
 506. Marty Huber, queer-feminist activist, Vienna Austria
 507. Dr Kiril Sharapov, Senior Lecturer, University of Bedfordshire
 508. Henrik List, authour, Copenhagen, Denmark
 509. Matthias Lehmann, Doctoral Researcher, Queen’s University Belfast, United Kingdom
 510. Stefan Benedik, Centre for Gender History, University of Graz, Austria
 511. Elisabeth Armstrong, Program for the Study of Women and Gender, Smith College, US
 512. Professor Kamala Kempadoo, York University, Toronto Canada
 513. Boglarka Fedorko, Human Rights, Sex Worker Rights, Trans* Rights activist
 514. Agnes Foldi, Chairwoman, Association of Hungarian Sex Workers
 515. Istvan Kobanyai, Social Counsellor
 516. Marta Gergovics, Social Counsellor
 517. Jacqueline Suter, Bern, Switzerland
 518. Dr. Henry Hohmann, Trans* activist, Bern, Switzerland
 519. Professor Deborah Brock, York University, Canada
 520. Dr. Sarah Speck, Visiting Professor Universität Tübingen, Germany
 521. Judith Brandner, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht, Berlin, Germany
 522. Dr. Amanda Glasbeek, Associate Professor of Criminology, York University, Toronto, Canada
 523. Lubica Vysna, social worker and PhD. candidate, Comenius University, Bratislava, Slovakia
 524. Dr. Denise Brennan, Professor and Chair, Department of Anthropology, Georgetown University, Washington, D.C.
 525. Pablo Hörtner & Stefanie Klamuth, Librería Utopía – radical bookstore vienna, Austria7
 526. Janine Revillet, retired accountant, member of Aspasie, Geneva, Swizerland
 527. Marta Graça, PhD student, Department of Education, University of Aveiro, Portugal
 528. Dr. Mary Laing, Senior Lecturer in Criminology, Northumbria University, UK
 529. Nine, former project worker at Scot-PEP & consultant to NSWP, Malaysia
 530. Niall Mulligan, Co. Meath, Ireland
 531. Alexandra Podova, sex worker, Slovakia
 532. Kat Kolar, PhD Student University of Toronto, Canada
 533. Dr. Rhacel Salazar Parreñas, Professor of Sociology and Gender Studies, University of Southern California, Los Angeles, CA
 534. Melissa Hope Ditmore, Ph.D. Editor, Encyclopedia of Prostitution and Sex Work (Greenwood, 2006)
 535. Juliana Piccillo, filmmaker, I was a Teenage Prostitute, Whores on Film
 536. Maria Cecilia Hwang, PhD Candidate, Brown University, USA
 537. Billie, Community Support Worker, GOSHH (Gender, Orientation, Sexual Health, HIV (Ireland))
 538. Dr. Helmut Graupner, attorney-at-law (Vienna, Austria), president Rechtskomitee LAMBDA (RKL) (Austria), co-president Austrian Society for Sexologies (ÖGS), member World Association for Sexual Health (WAS)
 539. Lauren Pragg, PhD Candidate, York University, Toronto, Canada
 540. Jacqueline Suter, XENIA, Bern Switzerland
 541. Grogg, Artist, Bern Switzerland
 542. Jensen Byrne, LGBTI and Human Rights Project Officer, Bangkok, Thailand/Dublin,Ireland
 543. Simone Wiegratz, Hydra, Deutschland
 544. Anna Elisabetta Benucci, Venice, Italy
 545. Gloria Pasqualetto, Venice, Italy
 546. Samuel Fried, Artist, Bern Switzerland
 547. Janine Althorp (MA), former exotic dancer, sex work researcher
 548. Christine Hibbert Sex Worker Jamaica
 549. Peta-Gay Ebanks- Sex Worker Jamaica
 550. Emma Eastwood, Senior Media Officer, London
 551. Angela Wright Sex Worker Jamaica
 552. Michele Lancione, University of Cambridge
 553. Sinéad Redmond, abortion and maternity rights activist, Ireland
 554. Princess Brown – Vice President SWAJ
 555. Jenice Jackson Public Relation Officer SWAJ
 556. Samantha  Walton Field Officer- SWAJ
 557. Suzan Brown – Sex Worker- Jamaica
 558. Rushell Frame- Sex Worker – Jamaica
 559. Tanisha Boode – Sex Worker – Jamaica
 560. Andrean Reynelds – Sex Worker- Jamaica
 561. Andrea Brackett- Sex Worker – Jamaica
 562. Dr. Linda Duits, affiliated researcher Utrecht University, Amsterdam the Netherlands
 563. JAshett Cunningham  Sex Worker Jamaica
 564. Christol Stewart Sex Worker Jamaica
 565. Darlet Williams Sex Worker Jamaica
 566. Althea Williams – Sex Worker Jamaica
 567. Michelle Ann-Marie Bennett Sex Worker Jamaica
 568. Natoya Williams – Sex Worker Jamaica
 569. Lucy Smith, UglyMugs.ie, Ireland
 570. Lindsay Blewett, sex worker and PhD student in Gender, Feminist, and Women’s Studies, Toronto, Canada
 571. Ben Gwalchmai; maker, writer, worker – United Kingdom
 572. Alessandro Iannelli, communication manager, Berlin Germany
 573. Siobhan O’Donoghue, Social Justice Activist, Ireland
 574. Dearbhla Ryan, Community Worker, Irelan
 575. Kedar Maharjan, Human rights activist, Kathmandu Nepal.
 576. Paul Formaran, writer, human rights and peace advocate, Philippines
 577. Michelle Sands, sex worker and sex worker rights activist
 578. Meghan Maury, former sex worker, Senior Policy Counsel, National LGBTQ Task Force, United States
 579. Mojca Pajnik, researcher, Peace Institute, Slovenia
 580. Dr. Erica Lorraine Williams, Associate Professor of Anthropology, Spelman College, Atlanta, GA USA
 581. Damián Castañeda Hidalgo, Social Community Worker, Spain.
 582. Wellington Pedroso da Silva  sex worker Madrid Spain
 583. Nacho Pardo Benavente, Sex Workers Support Comeettee
 584. Ana Karen Lopez Quintana, Mexico
 585. Iztok Šori, researcher, Peace Institute, Slovenia
 586. Eka Iakobishvili, PhD candidate, University of Essex, Law School/Human Rights Center
 587. Linda Kavanagh, pro choice activist ireland
 588. Helen Guinane, pro choice and maternity rights activist Ireland
 589. Sine Plambech, Anthropologist, Ph.D, Danish Institute for International Studies (DIIS)
 590. Sven Beck, Belgium
 591. Susan Davis Sex Worker and Advocate, Vancouver BC
 592. Elena Shih, PhD, Assistant Professor of American Studies, Brown University, United States
 593. Anlina Sheng, NSWP, Winnipeg Working Group, sex worker, Canada
 594. Professor Julia O’Connell Davidson, School of Sociology and Social Policy, University of Nottingham, United Kingdom
 595. Mario Esteve sex worker Madrid Spain
 596. Anne Fehrenbacher, University of California, Los Angeles, United States
 597. Robert WALOCH, Vienna, Austria
 598. Martina Weiser, Ananda Tantra Massage Institute, Cologne, Germany
 599. Ana Luz Mamani Silva, Mujeres del Sur – Perú
 600. Miriam Needham, Pro Choice Activist Ireland
 601. Dénes Türei, activist and ally, Budapest Hungary
 602. Julie Ham, Assistant Professor, Department of Sociology, University of Hong Kong
 603. Spencer Patterson King, Maine, United States
 604. JaneMaree Maher, Director, Centre for Women’s Studies & Gender Research, Monash University, Australia
 605. Oryane Mitchell Male Sex Worker- Assistant Treasurer SWAJ
 606. Athena Thiessen, Winnipeg Working Group, sex worker, Canada
 607. Whit Forrester, Sex Worker and Artist, Illinois, United States
 608. Mariah Grant, Freelance Human Rights Consultant, United States
 609. Ilana Burness, Consultant, Fiji
 610. Jacqueline Robarge, Baltimore, Maryland, United States
 611. Daniela Ponce, Mom. Glendale, California.
 612. Fairleigh Gilmour, PhD candidate and Assistant Lecturer, Monash University, Australia
 613. Deepika Soni, Masters of Human Rights and Democratization Student, University Sydney; Intern at UN-ACT Bangkok
 614. Dr. Rachel Phillips, Research Associate, Centre for Addictions Research of BC, University of Victoria, Canada
 615. Christian Niederwolfsgruber, Innsbruck, Austria
 616. Anna Turley, South Africa
 617. María Palomares Arenas, Calala Fondo de Mujeres, Spain
 618. Sergio Hoyos Ramos, Patan, Kathmandu, Nepal
 619. Carla Kuiken, former researcher HIV, Mexico
 620. Katarzyna Dułak, Psychologist, Sexologist, Antidiscrimination Educator, Gdańsk, Poland
 621. Grupa Edukacyjna BezTabu, sex educators group, Gdańsk, Poland
 622. Johannes Albrecht Geist-Herz, Social Worker, Researcher, Vienna, Austria
 623. PAULA EZKERRA CONSELLERA DE DISTRITO E CIUTAT VELLA, BARCELONA ESPAÑA
 624. Aleksandra Migalska, sociologist, PhD Candidate, Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow, Guest Researcher in Centre for Gender Research, University of Oslo
 625. Jasmin Qureshi, Communications Officer, Thailand
 626. Sara Trindade, Social
 627. Ely-Sex worker, dancer, choreographer, Trieste, Italy
 628. Ruth Morgan Thomas, former sex worker, Global Coordinator NSWP
 629. CCM Suriname, Mylene Pocorni
 630. Ruth Orli Moshkovitz, student of Women’s and Gender History,Vienna, Austria
 631. Yossef(a) Mekyton, LGBTI activist
 632. “Mashpritzot” – Queer Anarchists for sex workers rights
 633. Hanna Hofmann, BesD Leipzig
 634. Wendy Lyon, human rights lawyer, Ireland
 635. Zofia Noworól, sociologist, PhD Candidate, Institute of Sociology, Jagiellonian University in Krakow, Poland
 636. Dr Marlise Richter, Gender based violence advocate, South Africa
 637. Barbara Belliato, Venice, Italy
 638. Sasha John, Student, India
 639. Nadja Feicht, Student, Germany
 640. Nicki Turton. Scotland.
 641. Laura Aguirre, sociologist, Berlín, Germany
 642. Katarzyna Dułak, Psychologist, Sexologist, Antidiscrimination Educator, Gdańsk, Poland Grupa Edukacy…
 643. Tom White, writer, UK
 644. Georgina Perry, NHS Service Manager, Open Doors, Homerton Hospital, London
 645. Sina Muscarina, Psychologist & Polyamory Researcher, Vienna, Austria
 646. Rosa Hannreich, Historian, Vienna, Austria
 647. Alina Kopytsa, artist, Switzerland
 648. Trendl Fanni, assistant lecturer, University of Pécs, Hungary
 649. Liad Hussein Kantorowicz, artist, activist and former sex worker, Berlin, Germany.
 650. Judith Brandner, Rechtsanwältin und Fachanwältin für Sozialrecht, Berlin, Germany
 651. Ryan Paul Martinez, Medical Student, Davao, Philippines
 652. PD Dr. Monika Mokre, Political Scientist, Vienna Austria
 653. Tobia Tomasi, Venice, Italy
 654. Parodi Anna Maria, Genova, Italy
 655. Transgender Punk Activist, Taiwan
 656. Garret Fitzpatrick, Dublin, Ireland
 657. Stella Zine, Former Sexworker, Director, Scarlett Umbrella Southern Art Alliance/ GA Coyote chapter. Atlanta & Athens GA. USA.Enid Vazquez, Associate Editor, Positively Aware, Test Positive Aware Network, Chicago, IL U.S.A.
 658. Kari Hartel , Denver, CO, USA
 659. Marijana Radulovic, NGO ALTERO, Serbia
 660. William Chase, College Station, TX, USA
 661. Annette Gaudino, member ACT UP/NY, Bronx, NY, USA
 662. Natasha Potvin , PEERS Victoria Resources Society, Victoria, B.C.
 663. Maya Paley, Social Justice Advocate, Los Angeles, CA
 664. Morgane Merteuil, sex worker, spokesperson for STRASS, sex worker union, Paris, France.
 665. Nina Sastri, The Sophian Siren, Former Sexworker, Europe
 666. Savitri Persaud, PhD Candidate, York University, Canada
 667. Thomas Jensen, Socialworker, Denmark
 668. Thorsten Beiderbeck, male nurse, Germany
 669. Miriam Haughton Assistant Secretary SWAJ
 670. Lorenzo Paolo Marconi, Entertainment, Fermo, Italy
 671. Dr Charlotte Cooper, London, UK
 672. Claudette Johnson- Sex Worker Jamaica
 673. Maria Reichmann, Vienna, Austria
 674. Jermaine Burton- Executive Director Colour PinkCreatrix Tiara, creative producer/media-maker/artist/activist/writer, USA / Australia / Malaysia
 675. Eduarda Alice Santos, co-founder of Grupo Transexual Portugal, Portugal
 676. Lara de Sousa Crespo, co-founder of Grupo Transexual Portugal, Portugal
 677. Giorgia Serughetti, Postdoc. Fellow, University of Milano-Bicocca, Italy
 678. Dr Jay Levy, Policy and Advocacy Officer, INPUD Secretariat, London, UK
 679. Miranda Haroun, Sex Worker, Philadelphia, USA
 680. Rachael Brennan, BA LLB GradDipIntlHlth, USA/Australia/UK
 681. Dr. Genevieve Fuji Johnson, Department of Political Science, SFU, Canada
 682. Vincent Carroll, Councillor, London Borough of Haringey
 683. Shauna Kelly, social justice activist, Ireland.
 684. Felicia Anna, sex worker, PROUD, Amsterdam, The Netherlands
 685. Walter Dietz, Vienna, Austria
 686. Shaela Dennis, intersectional feminist and LGBT+ rights advocate, sex educator, Indiana, USA
 687. Amit Malaviya, California, USA
 688. Kaylin C. Anderson, Washington, USA
 689. Jennifer Kowalchuk, Sex Worker, Canada
 690. Petra Boynton, PhD, Social Psychologist, UK
 691. Hamish Noonan, librarian, Auckland, New Zealand
 692. Julie Bates, Sex Worker/Sex Worker rights advocate and researcher, Sydney, Australia
 693. Daria Mogucheva, Translator/Activist, Russia
 694. Pearl Wong   (Queer Theology Academy, Hong Kong)
 695. Frans van Rossum, Amsterdam, the Netherlands
 696. Joie Yiu, Body Minister, Hong Kong
 697. Joseph Cheung, Hong Kong
 698. Grace Bok(Church pastor,Hong Kong
 699. Markéta Hronková, human rights lawyer, Czech Republic
 700. Mieke van der Burg, president Association Women and Law, The Netherlands
 701. Rose Wu, Feminist theologian
 702. Rela Mazali, Writer, Independent scholar, Activist, Israel
 703. John Burridge, supporter of anti-censorship and sex-positive feminism, Swansea, UK.
 704. Aitch Giles, artist, Edinburgh, UK
 705. Amber O’Hara (working name), independent sex worker, Christchurch, New Zealand.
 706. Alicia Sola Prado, Professor, Spain.
 707. Laure Merindol, Community health official, France
 708. Tracy Quan, New York, NY, USA
 709. Ignacio Gámiz Ruiz, social worker, member of acciónenred, Granada, Spain
 710. Milena Chimienti, Professor, Switzerland
 711. Holly Combe, TV editor and writer at The F-Word, media pundit and member of Feminists against Censorship, UK. (Signing in individual capacity.)
 712. Jelena Vidic, psychologist, Serbia
 713. Serge Balaes, sex workers’ rights advocate and PR specialist.
 714. Iván Morales, stage author and director, screenwriter, actor. Barcelona.
 715. Luis G Santiago, New York, USA
 716. Victoria Columba, Activista, Barcelona, España
 717. Gabrielle Le Roux, artist and activist for social justice, South Africa
 718. Matthew Waites, Senior Lecturer in Sociology, University of Glasgow, UK
 719. Justine Murphy, musician and reproductive rights activist (Ireland)
 720. Timoshka Yakov, sex worker & trans* activist with SWOU & X:Talk, London, UK
 721. Beth Morgan, sex worker and writer USA
 722. Sharon Byran`- sex worker- jamaica
 723. Linda Porn, sex worker, director and actress X, Barcelona Spain.
 724. Jordi Bordas i Villalba, Conseller de Districte d’ERC Ciutat Vella. Barcelona – Catalonia
 725. Monique Reid Sex Worker Jamaica
 726. Christal Gunter – Sex Worker Jamaica
 727. Linda Williamson – Sex Worker Jamaica
 728. Suzette Forrester – Sex Worker – Jamaica
 729. Arriana Walker – Sex Worker Jamaica
 730. Igor Vuckovic – waiter, Croatia
 731. Sandra Haughton – Sex Worker Jamaica
 732. Ruschell Beckford – Sex Worker Jamaica
 733. Nicolette Baker Sex Worker Jamaica
 734. Tamara Master- Sex Worker Jamaica
 735. Bilinda Johnson – Jamaica
 736. Juan Vera, translator, Cartagena – Spain
 737. Antonio Centeno, social activist and co-director of “Yes, we fuck!”, Barcelona, Spain
 738. Mikael Jansson, Ph. D. Scientist, Centre for Addictions Research of BC, University of Victoria
 739. Hege Grostad, activist and former sexworker, Oslo, Norway
 740. Kaydene Williams Sex worker Jamaica
 741. Stacy-ann Robinson Sex Worker Jamaica
 742. Jenique Coley sex Worker Jamaica
 743. Kadian Roach – Sex Worker Jamaica
 744. Tina Poyser -SexWorker-  Jamaica
 745. Kemar Henry- Male Sex Worker -jamaica
 746. Carol Douglas-Sex Worker Jamaica
 747. Angela Wilson- sex worker jamaica
 748. Ophelia Banton- SW Jamaica
 749. Cavel Lewis Sex Worker Jamaica
 750. Simone Brooks Sex Worker Jamaica
 751. Sandra Williams – Sex Worker Jamaica
 752. Lynette Morris Sex Worker Jamaica
 753. Saskiah Bennett- Sex Worker Jamaica
 754. Annmarie Thorpe Sex Worker Jamaica
 755. Nikeisha Gordon – Sex Worker Jamaica
 756. Sabrina Sanchez – Sex Worker/Journalist/Mechanic, Barcelona
 757. Edward Nelson- Friends 4 Life Jamaica
 758. Kimarley Samuels- Friends 4 Life Jamaica
 759. Michael Atkinson- Friends 4 Life Jamaica
 760. Lisa-Marie Ferla, Blogger and Journalist, Glasgow, Scotland
 761. D.O’brian Russell- Friends 4 life Jamaica
 762. Andrew Ellis- Friends 4 Life jamaica
 763. Jahmar chambers- friends 4 Life Jamaica
 764. Damion Dawkins- Friends 4 Life Jamaica
 765. Dagfinn Hessen Paust, law graduate, Oslo, Norway
 766. Brain Mendes-Sex Worker- Friends 4 Life Jamaica
 767. Brenton Chambers- Friends 4 Life Jamaica
 768. Nelson Winkler Former Friends 4 Life Member Jamaica
 769. Martin Wanvik, Trondheim, Norway
 770. Javon Thompson- Male Sex Worker Jamaica
 771. Juan Enrique Hernández Muñoz, Bartender,Barcelona, Spain
 772. Kristof  Lahousse, Belgium
 773. Kate Zen – Migrant labor organizer at the Street Vendors Project (Urban Justice Center), Migrant Sex Workers Project, sex worker, NYC
 774. Lisa Keogh Finnegan, Biomedical Scientist, Dublin, Ireland.
 775. Marcelo Maia , Photographer & HIV Activist, New York, USA
 776. Juliet Brando, sex worker and writer, UK
 777. Dr. Nicholas de Villiers, Jacksonville, Florida, USA
 778. Syar S. Alia, writer, Selangor, Malaysia
 779. Zandra L Ellis, MA, LCDC, Founder and Lead Masters- Level Licensed Chemical Dependency Counselor at Rise Above Counseling Services, Dallas, TX, USA
 780. Christoph Theis, Eisenstadt,Austria
 781. Adele Palazzi, Venice, Italy
 782. Silvana Parodi,Genova, Italy
 783. Luciano Torcinovich, Venice, Italy
 784. Ayesha Sen Choudhury, Human Rights Researcher and Advocate, India
 785. Marina Tupran, PhD candidate, Bucharest, Romania
 786. Michael Dresser, Sexological Bodyworker, UK
 787. Maria Alejandra Ferradas Donnes Lliures deAlicante -españa.
 788. Dr Calogero Giametta, Aix-Marseille University, France
 789. Jet Young, trans sex worker, NZ and UK
 790. Petra Unger, Feminist Researcher and Activist
 791. Franziska Wallner, student, Vienna/Amsterdam
 792. Nathan Schocher, researcher, Zurich, Switzerland
 793. Kieraen Ross, Teacher, Vienna, Austria
 794. Manuela C. Beyer, trans* sex worker, Munich
 795. Kate Sheill, human rights advocate, UK/Thailand
 796. Sara Wondie, Master of social studies of Gender, Denmark
 797. Anders Dahl, anthropologist, consultant on HIV/AIDS, Copenhagen, Denmark
 798. Scott Long, human rights activist, researcher, author, Cairo, Egypt
 799. Matt Schwenteck, Germany, sexual bodyworker and educator, worldwide
 800. Kate D’Adamo, sex worker advocate and community organizer, USA
 801. Lea Emilie Dam, BS in gender studies, Master’s student, Lund University, Sweden
 802. Verena Melgarejo Weinandt, artist and curator, Collectivo TRENZA, Viena, Austria
 803. Daniela Ortiz, artist, Barcelona, Spain.
 804. Dr Katrina Forrester, historian, Queen Mary University of London
 805. Josep Pasqual Requena Pallarés, public worker, retired, València-País Valencià-Spain
 806. Matilde Senís Canet, teacher, retired. València-País Valencià-Spain
 807. Isabel Cercenado, teacher. València-País Valencià-Spain
 808. José Trasancos Fernández, public worker. València-País Valencià-Spain
 809. Edmée Charrière Lausanne Suisse
 810. Mitch Cosgrove, Edinburgh
 811. Amanda Berger, sex worker, Switzerland
 812. Leontine Bijleveld, independent researcher women’s human rights (member of Amnesty International NL), the Netherlands
 813. Lesley Finch, former sex worker support worker, Scotland
 814. Yonatan Zunger, engineer and writer, USA
 815. Assunta Signorelli- Femminist and gender study expert- Psichiatra, Trieste Italy
 816. Francesca Corsini educator and social operator of LE GRAZIOSE Genoa- Italy
 817. Thomas Lundbye, Norway
 818. Dickon Edwards, blogger and academic, London, UK.
 819. Undine de Rivière, sex worker, Hamburg, Germany
 820. Kirstin Innes, author of Fishnet and journalist, Glasgow, Scotland, UK
 821. AB Silvera, trans feminist writer, performer and activist, Glasgow, Scotland
 822. Vaula Tuomaala, Social psychologist, researcher, Helsinki, Finland

 

http://www.sexworkeurope.org/news/general-news/icrse-1000-organisations-and-individuals-ask-amnesty-international-support

Share

Un juez falla que las prostitutas tienen derechos laborales

Una sentencia pionera equipara a las trabajadoras del sexo con cualquier empleado| De consolidarse, las prostitutas tendrían derecho al paro y a seguridad social | La Tesorería de la Seguridad Social ha solicitado ya las cuotas atrasadas

Un juez falla que las prostitutas tienen derechos laborales

La prostitución no forzada y ejercida en un prostíbulo es un trabajo que tiene los mismos derechos laborales que cualquier otro. Este es el espíritu de la sentencia pionera que ha dictado un juez de lo social de Barcelona y que obligaría a los proxenetas a suscribir contratos con las mujeres que conllevarían, por ejemplo, derecho a paro y cotizaciones a la Seguridad Social. Esta sentencia aún no es firme, pues puede ser recurrida hasta el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), pero a buen seguro que causará polémica, pues incide en una problemática que aún no está resuelta y sobre la que existen dos tendencias contrapuestas, encarnadas por la prohibición total de la prostitución, al estilo de lo que pasa en Suecia, o su regularización, como ha ocurrido en Alemania.

Sentencia, además, pionera, pues fuentes jurídicas consultadas por La Vanguardia señalan que en las bases de datos no existen pronunciamientos de índole similar. Tan sólo hay jurisprudencia parecida en el ámbito del llamado alterne, cuando las mujeres reciben pagos de un local por estimular a la clientela a consumir alcohol, y luego si quieren alquilan una habitación en el mismo sitio para servicios sexuales por su cuenta, aunque la realidad es que esta frontera es muy porosa y muchas veces fraudulenta.

Y, además, esta sentencia se produce de oficio a consecuencia de la inspección llevada a cabo en un local donde se llevaba a cabo el comercio sexual. El 11 de octubre del 2012, inspectores de trabajo, acompañados de funcionarios de la Policía Nacional, entraron en un establecimiento de Barcelona que se presentaba como centro de masajes y que se anunciaba en una web con este reclamo: “Nuestro factor humano y de servicios está ampliamente capacitado, tanto en presencia, saber estar y educación, como también en poder otorgarles una dedicación plena, placentera, sexual y con mucha implicación femenina hacia la persona que reclama y recibe nuestras atenciones”.

De esta inspección se derivaron dos procesos. Uno, penal, que se archivó porque las mujeres que trabajaban en el establecimiento aseguraron que no lo hacían forzadas ni sometidas a presión alguna. Y otro meramente laboral, que se derivó en un acta de trabajo por falta de afiliación y alta en la Seguridad Social de las empleadas del local. Al ser recurrida por la propietaria del centro de masajes, originó un litigio en un juzgado social, que es donde se ha dictado esta sentencia.

Los datos objetivos que se recogen en el acta de la inspección de trabajo son que, en el momento de producirse la revisión, había tres trabajadoras del sexo en el establecimiento; una en una habitación dando un masaje a un cliente, y otras dos en otras estancias a la espera de parroquianos. Todas explicaron que llevaban a cabo un horario, entre las doce y las veinte horas. En cuanto al pago, las mujeres declararon que cobraban una comisión por cada servicio, y que tanto los clientes como las instalaciones y los materiales de trabajo, como aceites, eran proporcionados por la empresa. La propietaria argumentó que su licencia municipal era de centro de masajes, no de alquiler de habitaciones, y que las mujeres debían estar allí a una hora convenida, en espera de que llegaran los clientes que las elegían para los servicios sexuales que quisieran, y cuyo precio era pactado con una encargada, que cobraba bien en metálico o bien en tarjeta de crédito y que al final de la jornada entregaba a las empleadas la parte convenida de cada trabajo.

De hecho, sólo existía una discrepancia, pero que no era trivial: mientras que la propietaria del centro sostenía que las mujeres prestaban sus servicios sexuales por iniciativa y cuenta propia, la policía y los inspectores de trabajo mantenían que no. que lo hacían por encargo de la empresa, lo que daría lugar a una relación laboral.

Para el juez no hay muchas dudas. En primer lugar, si bien el local se anunciaba como un centro de masajes, se trataba en verdad de un prostíbulo. Y que entre las mujeres y la propietaria existía un vínculo profesional “no admite mucha discusión”, porque tiene “los rasgos esenciales de todo contrato laboral”, que son “prestación voluntaria de servicios, retribución y dependencia”.

De esta forma, la sentencia expone cómo “el marco regulador de la prostitución” se queda en “regulación administrativa y despenalización aplicativa”; y también considera que ha quedado “plenamente acreditado que las trabajadoras ejercían libremente, sin coacción y de manera no forzada, la prestación de servicios de prostitución por cuenta de la empresa demandada, bajo su dirección y dependencia”, por lo que sólo cabe declarar que “la relación existente” entre la propietaria del local y las mujeres “tiene un carácter laboral”.

¿Qué consecuencias tendría esta sentencia si se consolida en tribunales superiores? Pues que las prostitutas que ejercen sin coacción y en un prostíbulo con un empresario tendrían los mismos derechos que cualquier otro trabajador: tienen derecho a un contrato mediante el cual deberían ser dadas de alta en la Seguridad Social –con las ventajas que ello conlleva, como pensión o atención sanitaria– y opción de cobrar el paro.

De hecho, la decisión judicial ha tenido su primera consecuencia: la Tesorería de la Seguridad Social ha reclamado a los propietarios del salón de masajes las cuotas que, en virtud de este fallo, deberían haber ingresado por tener a tres empleadas; y está por ver si las mujeres también plantean reclamaciones laborales.
Leer más: http://www.lavanguardia.com/vida/20150309/54427992788/un-juez-falla-que-las-prostitutas-tienen-derechos-laborales.html#ixzz3TsfzhndB

 

Un jutge decideix que les prostitutes tenen drets laborals

Una sentència pionera equipara les treballadores del sexe amb qualsevol empleat | POSSIBLES CONSEQÜÈNCIES En cas que es consolidés, les prostitutes tindrien dret a l’atur | PRIMER RESULTAT La Tresoreria de la Seguretat Social ja ha sol·licitat les quotes endarrerides

La prostitució no forçada i exercida en un prostíbul és una feina que té els mateixos drets laborals que qualsevol altra. Aquest és l’esperit de la sentència pionera que ha dictat un jutge social de Barcelona i que obligaria els proxenetes a subscriure contractes amb les dones, que comportarien, per exemple, dret a l’atur i cotitzacions a la Seguretat Social.

Aquesta sentència encara no és ferma, ja que pot ser recorreguda fins al Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC), però segur que causarà polèmica, ja que incideix en una problemàtica que encara no està resolta i sobre la qual existeixen dues tendències contraposades, encarnades per la prohibició total de la prostitució, a l’estil del que passa a Suècia, o per la regularització, com ha succeït a Alemanya.

Sentència. a més, pionera, ja que fonts jurídiques consultades per La Vanguardia assenyalen que en les bases de dades no hi ha pronunciaments d’índole semblant. Tan sols hi ha jurisprudència similar en l’àmbit dels bars de cites, quan les dones reben pagaments d’un local per estimular la clientela a consumir alcohol, i després si volen lloguen una habitació al mateix lloc per a serveis sexuals pel seu compte, encara que la realitat és que aquesta frontera és molt porosa i moltes vegades fraudulenta.

I, a més, aquesta sentència es produeix d’ofici a conseqüència de la inspecció feta en un local on es duia a terme el comerç sexual. L’11 d’octubre del 2012, inspectors de treball, acompanyats de funcionaris de la Policia Nacional, van entrar en un establiment de Barcelona que es presentava com a centre de massatges, i que s’anunciava en un web amb aquest reclam: «El nostre factor humà i de serveis està àmpliament capacitat, tant en presència, saber estar i educació, com també a poder atorgar-los una dedicació plena, agradable, sexual i amb molta implicació femenina cap a la persona que reclama i rep les nostres atencions».

D’aquesta inspecció, en van derivar dos processos. Un, de penal, que es va arxivar perquè les dones que treballaven a l’establiment van assegurar que no ho feien forçades ni sotmeses a cap pressió. I un altre de merament laboral, que es va derivar en una acta de treball per falta d’afiliació i alta en la Seguretat Social de les empleades del local. Quan la propietària del centre de massatges la va recórrer, va originar un litigi en un jutjat social, que és on s’ha dictat aquesta sentència.

Les dades objectives que es recullen en l’acta de la inspecció de treball són que, en el moment que es va fer la revisió, hi havia tres treballadores del sexe a l’establiment; una en una habitació fent un massatge a un client, i dues més en altres estances en espera de parroquians. Totes van explicar que duien a terme un horari, entre les dotze i les vint hores. Quant al pagament, les dones van declarar que cobraven una comissió per cada servei, i que tant els clients com les instal·lacions i materials de feina, com ara olis, eren proporcionats per l’empresa. La propietària va argumentar que la seva llicència municipal era de centre de massatges, no de lloguer d’habitacions, i que les dones havien d’estar allà a una hora convinguda, en espera que arribessin els clients que les elegien per als serveis sexuals que volguessin, i el preu dels quals era pactat amb una encarregada, que cobrava o bé en metàl·lic o bé amb targeta de crèdit i que al final de la jornada lliurava a les empleades la part convinguda de cada feina.

De fet, només existia una discrepància, però que no era trivial: mentre que la propietària del centre sostenia que les dones prestaven els seus serveis sexuals per iniciativa i compte propis, la policia i els inspectors de treball mantenien que no. que ho feien per encàrrec de l’empresa, la qual cosa donaria lloc a una relació laboral.

Per al jutge no hi ha gaires dubtes. En primer lloc, si bé el local s’anunciava com un centre de massatges, es tractava en veritat d’un prostíbul. I que entre les dones i la propietària existís un vincle professional «no admet gaire discussió», perquè té «els trets essencials de qualsevol contracte laboral», que són «prestació voluntària de serveis, retribució i dependència».

D’aquesta manera, la sentència exposa com «el marc regulador de la prostitució» queda en «regulació administrativa i despenalització aplicativa»; i també considera que ha quedat «plenament acreditat que les treballadores exercien lliurement, sense coacció i de manera no forçada, la prestació de serveis de prostitució per compte de l’empresa demandada, sota la seva direcció i dependència», per la qual cosa només es pot declarar que «la relació existent» entre la propietària del local i les dones «té un caràcter laboral».

Quines conseqüències tindria aquesta sentència si es consolida en tribunals superiors? Doncs que les prostitutes que exerceixen sense coacció i en un prostíbul amb un empresari tindrien els mateixos drets que qualsevol altre treballador: tenen dret a un contracte mitjançant el qual haurien de ser donades d’alta a la Seguretat Social -amb els avantatges que això comporta, com a pensió o atenció sanitària- i opció de cobrar l’atur.

De fet, la decisió judicial ha tingut la seva primera conseqüència: la Tresoreria de la Seguretat Social ha reclamat als propietaris del saló de massatges les quotes que, en virtut d’aquesta decisió, haurien d’haver ingressat per tenir tres empleades; i cal veure si les dones també presenten reclamacions laborals.

Leer más: http://www.lavanguardia.com/20150309/54427986720/jutge-prostitutes-drets-laborals.html#ixzz3Tsgcc5LI

Share

Les prostitutes reclamen zones per exercir als carrers de Barcelona

Més de 200 professionals presenten als alcaldables una llista de reivindicacions

Els partits s’oposen al sexe de pagament a la via pública

Manifestació de prostitutes contra les polítiques de Trias. / JUAN BARBOSA

El col·lectiu autodenominat Putas Indignadas, integrat per diferents grups de dones que exerceixen la prostitució, la majoria als carrers del Raval, i l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex) han realitzat diverses trobades amb les quals pretenen elaborar “un programa polític a Barcelona a favor de les treballadores sexuals”. Els dos col·lectius representen més de 200 dones que estan disposades a presentar les seves propostes a les diferents formacions polítiques. Les prostitutes reclamen que s’aturi la persecució política i policial i zones, pactades amb els ajuntaments, on puguin exercir la seva feina. Les dones critiquen amb força que les polítiques de tolerància zero amb els clients “només beneficien les xarxes d’explotació sexual i el proxenetisme”.

La presidenta d’Aprosex, Paula Vip, és crítica amb la posició que han adoptat els partits polítics respecte a la prostitució: “A veure si s’adonen d’una vegada per sempre que hi ha un col·lectiu de treballadores del sexe que també votem i que no tenim drets”. Vip ha sol·licitat en innombrables ocasions la fi de les sancions als clients. “Els polítics han abocat a la pobresa les prostitutes del Raval amb les seves multes, que l’única cosa que aconsegueixen és criminalitzar-les d’una banda i deixar-les sense clients en un país on l’exercici de la prostitució lliure i voluntària no està prohibit”. Vip assegura que amb les polítiques “repressives” l’única cosa que s’aconsegueix és precarizar, encara més, els serveis sexuals: “Estem fugint de la Policia quan els agents haurien de ser els nostres aliats per poder acudir a ells quan un client es torna violent o no vol pagar”.

Molt pocs partits s’han mostrat oberts a les propostes de les prostitutes. “Volem pactar amb els consistoris horaris i zones per treballar al carrer i que acabi d’una vegada per totes aquesta persecució”, sentencia Vip. “Als polítics el tema els ve molt gran, molts menteixen i anuncien pressions insuportables contra els nostres clients per, suposadament, protegir-nos; senyors, si us plau, no ens protegeixin”, assegura. Vip afirma que la majoria de dones que exerceixen a la via pública ho fa voluntàriament i explica que “segons l’ONU i l’OIT només el 15 % de les prostitutes a Espanya treballen obligades”

“Aquí hi ha foscos interessos, els interessa que desapareguem perquè el monopoli del sexe de pagament beneficia empresaris amb locals que exploten les dones i que es queden com a mínim el 50 % de cada servei, i a sobre no paguen cap tipus d’impostos per aquests ingressos”, denuncia Vip.

Volem pactar amb els consistoris horaris i zones per treballar al carrer

Maribel Martín és la primera prostituta a la qual la justícia ha reconegut els seus drets laborals com a dona de companyia, té 63 anys i va abandonar l’ofici poc després que el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) reconegués els seus drets laborals després de treballar en un club de Granollers. Martín es mostra, igual que Vip, molt taxativa: “Els polítics només es dediquen a perseguir les pobres noies que sobreviuen com poden i, mentrestant, permeten que creixin les màfies de proxenetes als prostíbuls”. Martín assegura que darrere d’aquest tipus de negocis “hi ha interessos i gent molt poderosa”. Denuncia que el modus operandi d’aquest tipus de societats s’assembla a l’esclavitud: “Les dones treballen als clubs, al servei de les pitjors màfies del món, i quan ja no les volen les abandonen al carrer”. Martín ho té clar: “Cal tancar tots els clubs, els polítics han de fer complir les lleis i castigar el proxenetisme que s’exerceix en aquests llocs”. De la mateixa manera que Vip, Maribel Martín també creu que la solució és crear zones “controlades” on es pugui exercir lliurement la prostitució “sense cap xarxa d’explotació darrere”.

El problema polític de la prostitució

CiU: “L’oferta i demanda de serveis sexuals a la via pública no pot existir a la nostra ciutat”

Per als partits polítics enfrontar-se a la realitat de la prostitució no és fàcil. Les formacions tenen sensibilitats i maneres diferents per solucionar el que alguns consideren un “problema”.

La regidora de CiU a Barcelona, Francina Vila, és taxativa: “L’oferta i demanda de serveis sexuals a la via pública no pot existir a la nostra ciutat”. Vila assegura que les polítiques dels convergents continuaran encaminades a ajudar a buscar alternatives a les dones que exerceixen la prostitució, “mai les deixarem de costat, atendrem les víctimes del tràfic i ens coordinarem amb la justícia”.

El PSC denuncia que el 95 % de les prostitutes que exerceixen a la ciutat comtal són “víctimes de tràfic i explotació”

Les propostes convergents no són antagòniques a les de l’alcaldable del PSC per Barcelona, Jaume Collboni. El socialista reclama una Barcelona “lliure d’explotació sexual”. Denuncia que el 95 % de les prostitutes que exerceixen a la ciutat comtal són “víctimes de tràfic i explotació”. Collboni aposta per una ciutat “lliure de prostitució” ja que considera que exercir aquesta activitat al carrer o en qualsevol altre lloc “és un atemptat contra la llibertat de les dones i els nostres esforços estan enfocats a protegir-les”.

Belén Pajares, regidora del PP al consistori barceloní, és partidària dels programes per ajudar les dones a abandonar l’“esclavitud que suposa la prostitució”. Segons la política popular: “Al carrer no hi ha d’haver prostitutes, les famílies i els nens no tenen per què presenciar tot el que comporta aquest fosc món”. Als populars no els agrada la idea de permetre zones, ni cedir cap tipus d’equipament per al sexe de pagament. La seva política és clara “pressió” als clients.

De la seva banda, la diputada i candidata a l’alcaldia de Barcelona per Ciutadans, Carina Mejías, proposa un marc legal on totes aquelles persones “que exerceixen lliure i voluntàriament la prostitució puguin acollir-se al règim d’autònoms”. Mejías assegura que d’aquesta manera s’aconseguiria més protecció i es podria vetllar perquè el sexe de pagament es realitzi amb unes condicions mínimes de seguretat i higiene. Tot i això, Mejías és partidària de prohibir l’activitat a la via pública i permetre que es realitzi en locals prèviament autoritzats. “El millor que podem fer per les dones és regular-les i perseguir les xarxes d’explotació sexual”, afirma la candidata de Ciutadans.

El País s’ha posat en contacte amb la CUP i amb ERC sense que s’hagin pronunciat respecte a les propostes polítiques relacionades amb l’exercici prostitució. Barcelona en Comú va confessar a aquest rotatiu que encara no té una opinió formada sobre el tema i necessita diverses reunions per acabar de forjar la seva proposta sobre aquest tema.

Desenes de dones lloguen els seus cossos als carrers, pisos i clubs de les ciutats catalanes. Moltes, com Paula Vip “fa anys que cotitzem com a autònomes perquè per cobrar els nostres diners llavors l’Estat sí que ens vol, i no per donar-nos drets; actua com un proxeneta”. Desenes de prostitutes tindran la seva papereta preparada el mes de maig.

http://cat.elpais.com/cat/2015/02/28/catalunya/1425125725_535757.html

Share

Psicologia, màrqueting… De debò vols ser prostituta?

El curs introductori al món de la prostitució comença amb èxit de participació

Barcelona

Paula Vip, creadora del curs. / GIANLUCA BATTISTA

“Per què et vols dedicar a la prostitució?, insisteixo… De debò vols ser prostituta? Has pensat en els inconvenients? Estàs preparada per ser puta?”. Aquests són els quatre primers interrogants amb què ha començat aquest matí el polèmic curs organitzat per l’Associació de Professionals del Sexe (Aprosex) en el qual es pretén professionalitzar totes aquelles persones que decideixin fer el salt i convertir-se en prostitutes professionals.

“No se n’ha anat ningú, i això que ho comencem pintant molt cru; us informem que això és difícil però totes s’han quedat”, assegurava avui Paula Vip, la presidenta de l’associació, professora del curs i “puta professional” amb més de vuit anys d’exercici. L’associació ha decidit impartir el curs de manera intensiva, ja que hi ha alumnes procedents de les dues Castelles, Andalusia, Madrid i Galícia que s’han desplaçat fins a Barcelona per assistir a les classes de Paula Vip i de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal.

“Aquesta feina no la pot fer qualsevol, cal ser fort, sentir-se bé, saber portar la batuta… Ets la teva pròpia cap i has de saber seguir el teu negoci, tenir caràcter per imposar-te, has de reunir una sèrie de condicions que si no es compleixen no t’hi pots dedicar”, explica la Paula. Sap impartir lliçons i ho fa davant l’alumnat. Aquesta és la primera vegada en què un noi decideix apuntar-se al curs. És madrileny i ha viatjat fins a Barcelona per rebre les classes. La Paula està orgullosa de trobar-se amb el seu primer alumne: “Si et passeges pel carrer detectes fàcilment una puta, però no un prostitut”. Tot i així, la professional considera que el curs és tan vàlid per a “putes com per a prostituts, ja que la manera de tractar els clients i saber imposar-te és exactament la mateixa”.

Parlem d’hisenda,de Seguretat Social,  de donar-se d’alta d’autònoms

La tarda és llarga i és el moment de tractar temes delicats psicològicament, com “la manera de fugir de l’estigma puta”. També s’ensenyen petits trucs sexuals. El colofó final està dedicat a les persones més avesades a les matemàtiques: “Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms… Temes de màrqueting per ensenyar com has de treballar en el teu propi negoci”.

El primer curs sobre prostitució d’Espanya es tornarà a repetir al gener. Ha estat molt criticat, però Paula Vip té clar que allò que ensenya compleix una funció per a les persones que decideixen endinsar-se en el món de la prostitució i se senten perdudes: “Aquells que ens critiquen haurien de respectar la llibertat individual de cadascuna de nosaltres i no ho fan”.

http://cat.elpais.com/cat/2014/11/15/catalunya/1416065731_381097.html

Share

Una associació de prostitutes imparteix un curs a novelles

La crisi augmenta la demanda de dones que desitgen aprendre l’ofici. “Pensen que som ignorants», explica una prostituta

Paula Vip creadora del curs d’iniciació a la prostitució. / Gianluca Battista

Paula Vip és el seu àlies laboral. Té 42 anys, és catalana i es defineix com a elegant, discreta, educada i “puta”. També és la presidenta de l’Asociació de Professionals del Sexe (Aprosex) i la inventora de l’únic curs de prostitució que s’imparteix a Espanya. Dissabte Paula tornarà a allliçonar, al costat de la psicòloga clínica Cristina Garaizábal, 25 alumnes perquè es converteixin en “putes professionals”. Tot això en un només un cap de setmana i per 50 euros. Vip assegura que amb la crisi hi ha una sobreoferta de dones que exerceixen la prostitució i considera el seu curs com a imprescindible per endinsar-se en aquest sector.

La presidenta d’Aprosex deixa clar en primer lloc que el seu treball no té absolutament res a veure amb l’activitat que realitzen les dones a les quals s’obliga a prostituir-se: “Això és tràfic d’éssers humans i hi ha d’intervenir ràpidament la policia”.

Malgrat això, Paula denuncia que està donada d’alta en el règim d’autònoms com a treballadora sexual però en canvi no té drets: “Les autoritats pensen que les putes som ignorants i els molestem”. A Aprosex hi ha associades que es prostitueixen al carrer i que són aquí “perquè volen i han de seguir pactant espais i horaris amb els ajuntaments”.

Parlem d’hisenda, de Seguretat Social, de donar-se d’alta d’autònoms

El lletrat representant de l’organització feminista Clara Campoamor, David del Castillo, ha defensat el curs de l’associació Aprosex ja que “es tracta de dones que es prostitueixen per voluntat pròpia sense cap tipus de coacció i se’ls dóna uns coneixements útils per a l’exercici d’aquesta activitat”.

“La crisi ha provocat una sobreoferta que ha rebentat les tarifes del mercat i hi ha molta nena amb molta falta de professionalitat”, assegura Vip. La presidenta d’Aprosex vol que les persones que comencen en el sector del sexe de pagament tinguin molt clar que “la prostituta no és una víctima, els homes paguen però no per això manen”. Paula Vip compara la relació de la prostituta amb el client com la que s’exerceix amb un metge, un arquitecte o un advocat: “Jo sóc la que et dic quant temps tens de tractament, en quin lloc es construirà la casa o si et portaré el cas o no… qui decideix és la professional ja sigui una scort de luxe o treballi en ple carrer”. El curs comença recordant a les alumnes si serveixen o no serveixen per a la professió. “Totes arribem aquí per diners, però t’ha d’agradar el sexe i has de ser capaç de fer-ho amb desconeguts”, afirma. A més, és important que no caiguis en l’“estigma de puta, en cal fugir i sentir-te orgullosa amb el que fas”. També s’ensenyen petits trucs per evitar l’apatia quan s’apropa el moment de fer un servei. A més, hi ha un gran capítol dedicat a la solidaritat entre companyes i al màrqueting de la prostitució.

http://cat.elpais.com/m/cat/2014/11/13/catalunya/1415912798_592916.html

Share

Spanish ‘prostitution for beginners’ workshop angers prominent feminists

€45 course spurred by increase in number of women becoming sex workers during Spain’s economic crisis, claim organisers

Sex workers protest in Barcelona

Sex workers wearing masks protest in Barcelona against the introduction of fines for those working on the street and for their clients. Photograph: Pau Barrena/Demotix/Corbis

An enterprising association of sex workers in Barcelona has angered some of Spain‘s most prominent feminists by offering an «intro toprostitution» course in response to what its members say is a growing number of women turning to sex work in the wake of Spain’s financial crisis.

At a cost of €45 (£37) a person, the four-hour intensive course for aspiring sex workers was held last month by the Asociación de Profesionales del Sexo, a group of eight sex workers who lobby for better rights for those in the industry.

All professionals need some training, explained course organiser Conxa Borrell, and sex work is no different. «This isn’t an easy profession. There is no other line of work in which you share such intimacy with someone,» she said.

The group’s efforts to normalise the profession have raised eyebrows before, such as last year’s sold-out «sex for women as taught by prostitutes» workshop.

Seven years as a sex worker have convinced Borrell that such courses can play a vital role in setting standards that could help professionalise the industry. «Media often portrays us as a piece of meat with eyes and three holes. It’s absolutely false.»

The course attracted 15 women from 22 to 50, said Borrell. Attendees included those who were considering the idea and others who had recently started in the industry and wanted more information.

Four hours was too little time, she said, to cover a list of topics such as dealing with the stigma of prostitution, sex tricks, filing tax returns and marketing. A second day will be held this month because of high demand. «Nobody else can teach these things,» said Borrell. «Not psychologists, anthropologists or political scientists – only prostitutes.»

While no statistics exist to back the group’s claim, Borrell said the course was spurred by the rising number of women becoming sex workers during Spain’s economic crisis.

«We’re at an impasse where people are unemployed, and they still have to pay their mortgages and feed their children,» she said. «This is a line of work that many women feel they can do.»

In 2007, after her husband’s business went under, Borrell found herself in the same situation. One night as she was washing dishes, she heard a news story mention some sex workers in Spain were making €200 a day, and decided to try it out. «I knew absolutely nothing about it,» she said. «I didn’t know where to take my clients, I had no idea where to meet them. I didn’t know how much to charge them.»

Some of Spain’s most prominent feminists are to meet politicians this week to discuss their concerns, said Lidia Falcón, founder of the Partido Feminista de España. «We want to know if the association holding the course is receiving any public funds. And we want to know if our politicians agree that prostitution should be promoted as an alternative to unemployment.»

As in many countries, the issue of prostitution has polarised Spain’s feminist community, with groups torn as to whether it should be legal or not, said Falcón. Prostitution in Spain exists in a sort of legal limbo; while not illegal, it is not regulated in any way. Authorities in Barcelona have introduced fines for clients and sex workers working on the street, and Madrid is planning to do the same.

A 2007 parliamentary report on prostitution – the latest figures available for the sector – estimated that there were about 400,000 sex workers in Spain in an industry that generated €50m a day.

Falcón has spent years fighting to have prostitution made illegal in Spain. «Now the last straw is that a group is giving courses to women to become prostitutes,» she said.

The problem with the course lies in its underlying suggestion that some women are working in the profession out of their own free will, Falcón said. «It’s a false, repugnant discussion about liberty, as if being a prostitute is something you can choose to do because you like it. They say they’re helping women, but they’re just helping them to be exploited and humiliated.»

That feminist groups would be their toughest opposition has surprised Cristina Garaizábal, a psychologist with 30 years of experience who helped Borrell teach last month’s course. «They complain that women are being victimised, but then they’re against any effort by prostitutes to increase their autonomy and decision-making power,» said Garaizábal.

She rejected the attempt by feminists to compare course attendees and women who were being forced into prostitution. «You can’t put them all in the same bag. Women who are being trafficked absolutely didn’t not come to this course,» Garaizábal said. «The only thing that this course is doing is empowering women who are already interested in working in the sector.»

http://www.theguardian.com/world/2014/mar/03/spanish-prostitution-workship-angers-feminists-spain-economic-crisis

Share